Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Παράταση Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων Χρήσης 2016 - Μέχρι 17 Ιουλίου η Υποβολή τουςΔημοσιεύθηκε επιτέλους στο ΦΕΚ η χτεσινή απόφαση  ΠΟΛ. 1094/28-06-2017 , σύμφωνα με την οποία : 

1. H προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί  και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 17 Ιουλίου 2017

Κατεβάστε το ΦΕΚ Β 2239/29-06-2017 από εδώ

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Το επίδομα ανεργίας δεν χάνεται σε περιστασιακά απασχολούμενους
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ,διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας µε το νέο νομικό καθεστώς (άρθρο 92 του νόμου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία