Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Το επίδομα ανεργίας δεν χάνεται σε περιστασιακά απασχολούμενους
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ,διασφαλίζεται η συνέχιση της επιδότησης ανεργίας µε το νέο νομικό καθεστώς (άρθρο 92 του νόμου 4461/2017 για την «περιστασιακή εργασία