Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΑΣΘ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Προκειμένου ο Ο.Α.Σ.Θ. να προσλάβει οδηγούς λεωφορείων για την κάλυψη των κενών θέσεων που θα υπάρχουν και θα δημιουργηθούν στην διετία από της αναρτήσεως του πίνακα κατάταξης, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν από 13.9.2010 και έως 4.10.2010 (τις εργάσιμες ημέρες και από 08:00΄ π.μ. έως 14:00΄ μ.μ.), σχετική αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού (Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90 – 2ος όροφος, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ KΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869 ΦΕΚ 130/A/03.8.2010 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Για να ανακτήσετε τον Νόμο 3869/2010 πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3845 ΦΕΚ 65/A/06.05.2010 ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Για να ανακτήσετε τον Νόμο 3845/2010 πατήστε εδώ