Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Παράταση έως τις 2 Μαρτίου για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις χρήσης 2014
Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων,Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση με την οποία δόθηκε παράταση στην υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος Ιανουαρίου 2015.

Ειδικότερα, οι καταστάσεις όλων των τριμήνων του 2014 θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο μέχρι και 2 Μαρτίου 2015.

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιητικές καταστάσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων των υποβληθέντων στοιχείων θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.

Πηγή: www.gsis.gr