Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, η πρώτη δόση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010, ο οποίος βεβαιώθηκε μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2012 και λήγει την 31/12/2012, μπορεί να καταβληθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2013 μόνο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, χωρίς την επιβολή προσαύξησης.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 24 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (24 ΜΗΝΕΣ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ - ΕΩΣ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣΤο Κέντρο Εργάνη υλοποιεί ως δικαιούχος σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης - Συκεών, το έργο«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ», όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο του Ε.Υ.Δ. Ε. Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αφορά στην λειτουργία 6 κοινωνικών δομών στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομές Παροχής Σίτισης, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Κοινωνικό.Φαρμακείο, Δημοτικό Λαχανόκηπο και Τράπεζα Χρόνου.

Για τη λειτουργία των δομών αυτών το Κέντρο Εργάνη προτίθεται να προσλάβει 24 άνεργους/ες νέους/ες κάτω των 30 ετών, που θα απασχοληθούν στις Κοινωνικές Δομές για 24 μήνες με σύμβαση εξαρτημένης εργασία ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχόλησης.

Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν ανά δομή έχουν ως εξής:
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο: 1 διοικητικό στέλεχος, 3 άτομα στελέχη τροφοδοσίας και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  • Δομές παροχής σίτισης: 1 διοικητικό στέλεχος, 2 άτομα καθαριότητας, 3 άτομα στελέχη κουζίνας και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  •  Κοινωνικό Φαρμακείο: 2 άτομα με ειδικότητα φαρμακοποιού και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  • Δημοτικός.Λαχανόκηπος: 1 γεωπόνο για την υποστήριξη – συμβουλευτική των ωφελουμένων, 1 επιστάτη/τρια του αγροκτήματος και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  • Τράπεζα Χρόνου: 3 άτομα διοικητικό προσωπικό και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  • Γραφείο Διαμεσολάβησης: 2 στελέχη με ειδικότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για τις θέσεις αυτές μπορούν από τις 11 έως και τις 27 Δεκεμβρίου 2012 να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένη επιστολή στην έδρα του Κέντρου Εργάνη, οδός Καραβαγγέλη 1, 56625 Συκιές, Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις αλλά και πληροφόρηση σχετικά με τις απαιτήσεις όλων των θέσεων, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του Κέντρου www.ergani.gr.

Δείτε: 
Το έντυπο της αίτησης εδώ 
Την περίληψη της προκήρυξης εδώ
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ. Ή ΣΕ ΟΤΑ ΑΠΟ 01-01-2013


Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , από 01-01-2013 οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή,και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212).

Ως εκ τούτου, θα πρέπει για την βαθμολογική κατάταξη του προσωπικού που εμπίπτει στις ανωτέρω ρυθμίσεις να γίνει αναλογική εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4024/2011.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605/2012  εδώ 


Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΠ


Σήμερα Σάββατο 15/12/2012, και στις 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για τα προγράμματα του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.
Εντός της ημέρας οι.ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν, τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα www.eap.gr

Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (προσφερόμενες θέσεις)
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκπαίδευση Ενηλίκων (160)
771
Εξειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120)
460
Εξειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (90)
109
Εξειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (60))
45
Σπουδές στην Εκπαίδευση  (420)
5548
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)
310


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διασφάλιση Ποιότητας  (270)
1153
Διαχείριση Αποβλήτων (180)
1129
Διαχείριση Τεχνικών Έργων (220)
1143
Κατάλυση και προστασία του περιβάλλοντος (45)
74
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (60)
242
Μεταπτυχιακή Εξειδ. Καθηγητών Φυσ. Επιστημών (100)
131
Μεταπτυχιακή Εξειδ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (120)
363
Περιβαλλ. Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (90)
284
Περιβαλλ. Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (120)
415
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (45)
51
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90)
188
Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού (60)
205


ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (300)
2277
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (270)
1914
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (300)
1963
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (150)
937
Τραπεζική (320)
2174


ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα (60)
265
Σχεδιασμός Φωτισμού - Πολυμέσα (60)
229

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:
22380


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (800)
2430
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (800)
1859
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (100)
239


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορική (1000)
1948
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (200)
374


ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1000)
5630


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ:
12480


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
34860

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Περαστικά μας!!!
Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές , και βέβαια μετά και την σύμφωνη γνώμη των δανειστών μας κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο απόψε στην Βουλή. 

Δείτε:
Το σχέδιο νόμου εδώ
Την αιτιολογική έκθεση εδώΑΤΛΑΣ - ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ

Μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία που στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διευκολύνει τους φορείς στην εύρεση φοιτητών για πρακτική άσκηση, υλοποιείται από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ , διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ.) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ΑΕΙ και τους φοιτητές. 

Πως λειτουργεί 

Οι επιχειρήσεις εγγράφονται στο σύστημα και εισάγουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές πραγματοποιούν αναζήτηση ώστε να εντοπίσουν τους φορείς και τις θέσεις πρακτικής άσκησης που τους ενδιαφέρουν, ενώ τα Γραφεία Πρακτικής 'Aσκησης των Ιδρυμάτων μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις θέσεων και να τις αντιστοιχίζουν με τους φοιτητές τους. 

Τα οφέλη 

Με τη χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ: 
απλοποιείται η διαδικασία της πρακτικής άσκησης, αφού κάθε θέση δηλώνεται μία φορά και γίνεται αυτομάτως διαθέσιμη σε όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα που ο φορέας επιθυμεί 
εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι για τις επιχειρήσεις και 
εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των ΑΕΙ. 

Χρήσιμες πληροφορίες

Η εγγραφή των επιχειρήσεων και η καταχώριση των θέσεων γίνεται από τον σύνδεσμο http://submit-atlas.grnet.gr
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τεχνική υποστήριξη λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών του προγράμματος, μέσω του συνδέσμου http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx , και τηλεφωνικά στο 210 7724390.
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η ταχύτητα το χόμπι μας!!!


Κατατέθηκε χτες στην Βουλή,μετά από πολλούς μήνες διαβουλεύσεων   το νομοσχέδιο " Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις ". Οι καταργήσεις - συγχωνεύσεις είχαν εξαγγελθεί το καλοκαίρι από την κυβέρνηση και θα είχαν γίνει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.  

Δείτε:
Το σχέδιο νόμου εδώ 
Την αιτιολογική έκθεση εδώ 

Κάνε κλικ


Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 65/2012 & ΤΗΣ ΣΟΧ 67/2012


Καλή επιτυχία!
Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 65/2012 αφορούν θέσεις στα ΕΛΤΑ που βρίσκονται στα καταστήματα ΕΛΤΑ Νομού Κιλκίς καθώς και της προκήρυξης  ΣΟΧ 67/2012 αφορά μία θέση στο κατάστημα Πολυγύρου Χαλκιδικής.


ΣΟΧ 65/2012


Κωδ. θέσης 720 Κ.Κ. Κιλκίς εδώ
Κωδ. θέσης 721 Κ. Πολυκάστρου  εδώ
Κωδ. θέσης 722 Κ. Γουμένισσας  εδώ
  
Πίνακας απορριφθέντων εδώ 


ΣΟΧ 67/2012

Κωδ. θέσης 740 Κ.Πολυγύρου εδώ

Κάνε κλικ

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕΧΡΙ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 100 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ


Η Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας για την υποστήριξη και ολοκληρωµένη ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων στην Αττική, µε Κωδικό ΟΠΣ 375970, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της.Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.


ΚΑΛΕΙ 

Άνεργους, , εγγεγραµµένους/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ∆, εκτός Μητρώου ανεργίας και ειδικότερα αυτούς που εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα: Ως άνεργοι νοούνται τα άτοµα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέµβασης. Ως µακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριµένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτοµα που παραµένουν άνεργοι για διάστηµα περισσότερο των 12 µηνών. 

- Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια: Νοούνται τα άτοµα που έχουν ετήσιο εισόδηµα χαµηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιµώµενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και το οποίο ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 7.178 ευρώ ανά άτοµο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. 

να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στην Πράξη «Η κοινωνική και οικονοµική ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων υπό το πρίσµα των σύγχρονων οικονοµικών, θεσµικών και τοπικών εξελίξεων στον κλάδο των µεταφορών», το οποίο συγχρηµατοδοτείται µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Η ΠΡΑΞΗ 

Στόχος της πράξης είναι η οικονοµική και κοινωνική ένταξη 100 ανέργων (Μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούµενα από φτώχεια). Οι ωφελούµενοι άνεργοι: 

• Θα δεχτούν Εξατοµικευµένη Συµβουλευτική στήριξη ανάλογα µε τους στόχους του (εάν πηγαίνει για επιχειρηµατική δραστηριότητα ή απασχόληση). 
• Θα καταρτιστούν για 70 ώρες στην «ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». 
• Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδοµα για την συµµετοχή τους σε ένα από τα προγράµµατα κατάρτισης. 
• 75 ωφελούµενοι θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας µάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόµου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας (15 ωφελούµενοι). 
• 25 ωφελούµενοι θα ξεκινήσουν ατοµική και συλλογική επιχειρηµατική δραστηριότητα ιδρύοντας 5 επιχειρήσεις (θα είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είτε Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού είτε Κοινωνικής Φροντίδας.) 

Η επιλογή των ανέργων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και θα ενταχθούν στην πράξη θα γίνει από τριµελή Επιτροπή, στην οποία θα συµµετάσχουν ένας εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, ένας εκπρόσωπος του ΟΑΕ∆ και ένας εκπρόσωπος των τοπικών φορέων ή εκπρόσωπος ΕΚΟ σε συνεργασία µε τους φορείς.


Κατεβάστε:
Την πρόσκληση του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ από εδώ 
Το έντυπο αίτησης συμμετοχής από εδώ