Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

ΑΤΛΑΣ - ΝΕΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ

Μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία που στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διευκολύνει τους φορείς στην εύρεση φοιτητών για πρακτική άσκηση, υλοποιείται από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ , διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ.) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ΑΕΙ και τους φοιτητές. 

Πως λειτουργεί 

Οι επιχειρήσεις εγγράφονται στο σύστημα και εισάγουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές πραγματοποιούν αναζήτηση ώστε να εντοπίσουν τους φορείς και τις θέσεις πρακτικής άσκησης που τους ενδιαφέρουν, ενώ τα Γραφεία Πρακτικής 'Aσκησης των Ιδρυμάτων μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις θέσεων και να τις αντιστοιχίζουν με τους φοιτητές τους. 

Τα οφέλη 

Με τη χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ: 
απλοποιείται η διαδικασία της πρακτικής άσκησης, αφού κάθε θέση δηλώνεται μία φορά και γίνεται αυτομάτως διαθέσιμη σε όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα που ο φορέας επιθυμεί 
εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι για τις επιχειρήσεις και 
εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των ΑΕΙ. 

Χρήσιμες πληροφορίες

Η εγγραφή των επιχειρήσεων και η καταχώριση των θέσεων γίνεται από τον σύνδεσμο http://submit-atlas.grnet.gr
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τεχνική υποστήριξη λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών του προγράμματος, μέσω του συνδέσμου http://atlas.grnet.gr/Contact.aspx , και τηλεφωνικά στο 210 7724390.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου