Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

OI ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΕΩΣ 6-10-2011 Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΩΣ 18-10-2011 ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλούσια σε παρατάσεις και η σημερινή μέρα! Αφού οι φορολογούμενοι έφαγαν την ημέρα περιμένοντας σε ατέλειωτες ουρές αργά το απόγευμα έγινε γνωστή η παράταση των προθεσμιών.
Έτσι σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου , παρατείνονται :
α) μέχρι τις 6 Οκτωβρίου όλες οι βεβαιωμένες οφειλές στην Δ.Ο.Υ. η προθεσμία υποβολής των οποίων έληγε σήμερα 30-09-2011 ( μέσα στις οφειλές αυτές συμπεριλαμβάνεται και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης )
β) μέχρι τις 18 Οκτωβρίου οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. καθώς και η υποβολή των ισοζυγίων της παραγράφου 6 του άρθρου 20 η προθεσμία υποβολής των οποίων έληγε σήμερα 30-09-2011.


ΑΡΧΙΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ SMS ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Γενικής Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοίνωσε την έναρξη της υπηρεσίας υποβολής αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων. Η υπηρεσία εξυπηρετεί τους δικαιούχους καταβολής μειωμένου τέλους (0,5€/τμ) καθώς και τους δικαιούχους απαλλαγής.

Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία για το Οικονομικό Έτος 2011 με την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος (SMS). Το μήνυμα πρέπει να αναγράφει τα γράμματα ETA, κενό, τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) αυτού που δικαιούται την απαλλαγή, κενό και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ. Το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί στον αριθμό 54160. Το κόστος του μηνύματος είναι 0,1107€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 20-12-2011 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ


Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  Παντελή Οικονόμου δόθηκε παράταση μέχρι 20-12-2011 στην ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης της παραγράφου 9 άρθρου 17 του Ν.3842/2010. Η υποβολή των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης προ της παράτασης έληγε στις 30-09-2011.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης Πολ.1203/28-09-2011 εδώ .

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας παρουσίασε τη σχετική πρόταση νόμου για το νέο βαθμολόγιο κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου .

Βασικός άξονας της νομοθετικής πρωτοβουλίας  για το νέο βαθμολόγιο, κατά τον Υπουργό είναι, η εισαγωγή ενός αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης τόσο των υπαλλήλων όσο και των υπηρεσιακών μονάδων. Δίνεται τέλος στη διαδικασία βάσει της οποίας με τη συμπλήρωση κάποιων προϋποθέσεων σχεδόν το σύνολο των κρατικών λειτουργών χαρακτηρίζονται ως άριστοι και εξελίσσονται στον καταληκτικό βαθμό.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης καθορίζει τον τρόπο τόσο των βαθμολογικών προαγωγών, όσο και της μισθολογικής εξέλιξης, αφού συνδέει τις αποδοχές ως κίνητρο για τη διάκριση και τη βαθμολογική προαγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας παρουσίασε τη σχετική πρόταση νόμου κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τονίζοντας: «Το κράτος οφείλει να αξιολογεί και να αμείβει τους πλέον ικανούς, οφείλει να αξιοποιεί τους καλύτερους στις θέσεις ευθύνης»

Στις καινοτομίες του νέου συστήματος περιλαμβάνονται:

η ανοιχτή προκήρυξη για τις θέσεις ευθύνης (Γεν. Δ/ντής, Δ/ντής, Τμηματάρχης) σε όλο το δημόσιο τομέα και τα ΝΠΔΔ και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών και διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής με κλήρωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στο ορισμό των μελών και εξουδετερώνεται κάθε κίνδυνος χειραγώγησης των διαδικασιών από τη Διοίκηση.
Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης, διοικούνται, όσον αφορά στα θέματα κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών Υπουργείων ή αποκεντρωμένων διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο, κατά περίπτωση, Υπουργό. Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης μπορούν να μετακινούνται στις υπηρεσίες των Υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων.

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ SMS ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Νέα κόλπα από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να μην επιβληθεί το τέλος ακινήτων στους δικαιούχους απαλλαγής ή να επιβληθεί τέλος με μειωμένο συντελεστή, τα πρόσωπα που τυγχάνουν του μειωμένου τέλους ή της απαλλαγής πρέπει να αποστείλουν γραπτό μήνυμα (sms) κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό 54160 αναγράφοντας ΕΤΑ, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους και τον αριθμό της παροχής τους διαχωριζόμενα με ένα κενό χαρακτήρα, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2011.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.4002/2011

Σύμφωνα με  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011 έως τις 31 Οκτωβρίου 2011
Η παράταση αφορά όσες δηλώσεις αναλυτικά αναφέρονται στην ανάρτηση "ΝΕΑ ΕΥΝΟΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΜΕΧΡΙ 30.09.11 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ" η προθεσμία για την υποβολή των οποίων έληγε αύριο.

Δείτε το κείμενο της απόφασης ΠΟΛ.1204/28-9-2011 εδώ .

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ - ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ για το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012.

Κατεβάστε τους πίνακες κατάταξης από εδώ

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΓΚΑΛΟ - ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ!!!

Την αφαίρεση του τίτλου του επιτίμου Δικηγόρου από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και συνταξιούχο Δικηγόρο εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Πρόεδρός του, Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος, για όσα συκοφαντικά και μειωτικά περί φοροφυγάδων εξέπεμψε συλλήβδην ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος για τους Δικηγόρους, την στιγμή που οι Δικηγόροι και ιδίως οι νέοι πλήττονται από τον επαγγελματικό πληθωρισμό, την συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης, την βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης και τη ζοφερή οικονομική κατάσταση που βυθίστηκε η χώρα και όταν είναι η μόνη τάξη επαγγελματιών που αποδίδει αμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο το φόρο που παρακρατείται από τις παραστάσεις.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Πάγκαλος επιτίθεται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά του Δικηγορικού Σώματος. Φαίνεται ότι ουδόλως εκτίμησε την απονομή εις αυτόν του τίτλου του επιτίμου Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου.

Το Δ.Σ. έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου και αφαίρεσε τον τίτλο του επιτίμου από τον κ. Θεόδωρο Πάγκαλο.

Πηγή: ΔΣΑ

Κάνε κλικ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Diana Ross - Upside Down (1980)

Κάνε κλικ

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 23-10-11 Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΥΣΙΝΩΝ ΠΑΣΟ


Ηλεκτρονικά πραγματοποιείται, από χθες η διαδικασία υποβολής αίτησης για το φοιτητικό πάσο. Σκοπός του ηλεκτρονικού πάσο είναι ο εκσυγχρονισμός του τρόπου διανομής και της μορφής του πάσο, καθώς και ο εξορθολογισμός του συστήματος, ώστε οι δικαιούχοι – και μόνο αυτοί – να λαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου.
Παράλληλα, διευκολύνονται οι γραμματείες των τμημάτων από μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πολλές φορές κατέληγε να «ανατίθεται» στις φοιτητικές παρατάξεις.

Επιπλέον λόγο της νέας διαδικασίας έκδοσης παρατείνεται έως 23/10/2011 η ισχύς των περυσινών Δελτίων Ειδικού Εισιτηρίου ( ΠΑΣΟ ).Οι πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν έως τις 23 Οκτωβρίου 2011, να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ με την επίδειξη της Βεβαίωσης εγγραφής τους στο Τμήμα στο οποίο ανήκουν και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα:

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η εγκύκλιος βάση της οποίας θα επιλέγονται υποθέσεις για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010 με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis). 

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Σύμφωνα με σημερινή εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Ιωάννη Καπελέρη αναστέλλεται η υποβολή των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών(έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2010.  

Έτσι η πρώτη εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2012 και θα αφορά της αμοιβές που καταβλήθηκαν στην χρήση 2011 .

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΚΑΓΚΟΥΡΟ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αν δημοσίευα το παρόν πριν δύο χρόνια θα με είχατε πάρει με τις λεμονόκουπες , αλλά επειδή αυτά είναι παρελθόν και ολοένα ποιο πολλά άτομα ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν για να βρουν εργασία το θέμα είναι πια επίκαιρο και ενδιαφέρει πολλούς. 

Η Αυστραλιανή πρεσβεία στην Αθήνα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της χώρας σε εργατικό δυναμικό διοργανώνει ενημερωτική διημερίδα για τα επαγγελματικά μεταναστευτικά προγράμματα της Αυστραλίας στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2011 στην Αθήνα. 

 Το πρόγραμμα της Αυστραλίας προβλέπει την υποδοχή περίπου 170.000 νέων μεταναστών ετησίως. Για το 2011-12 το μεταναστευτικό πρόγραμμα προβλέπει 185.000 θέσεις εργασίας.


Οι συνεδρίες της διημερίδας θα δώσουν τη δυνατότητα στους εξειδικευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, και ομιλούν την Αγγλική γλώσσα να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματα της μετανάστευσης βάσει επαγγελματικών προσόντων και τις ενδεχόμενες ευκαιρίες απασχόλησης στην Αυστραλία.   

Μηχανικοί και επαγγελματίες από το χώρο της υγείας, καθώς και ειδικευμένοι εργάτες από την αυτοκινητοβιομηχανία, από τον κατασκευαστικό κλάδο, και από τους κλάδους της ηλεκτρολογίας και της μηχανολογίας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διημερίδα καλούνται να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης της Αυστραλίας  στην ιστοσελίδα http://www.immi.gov.au/skillexpos/skilled-workers.htm . 

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι 
  • είναι κάτω των 50 ετών
  • έχουν καλές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
  • ενδιαφέρονται να ζήσουν και να εργαστούν στην Αυστραλία
  • Έχουν τα προσόντα και την εργασιακή εμπειρία σε ένα επάγγελμα σε ζήτηση στην Αυστραλία (δείτε την λίστα με τα περιζήτητα επαγγέλματα εδώ )

Εν συνεχεία σχετικές προσκλήσεις θα σταλούν στους ενδιαφερόμενους των οποίων η ειδικότητα σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο των στοχευμένων συνεδρίων της διημερίδας και που κατέχουν τα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία που βρίσκεται σε υψηλή ζήτηση στην Αυστραλία. Η συμμετοχή στις συνεδρίες της διημερίδας είναι δωρεάν.

Το μεταναστευτικό πρόγραμμα της Αυστραλίας δεν κάνει διακρίσεις, και δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για καμία χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Οι δυνατότητες μετανάστευσης στην Αυστραλία είναι οι ίδιες τόσο για όσους θα συμμετάσχουν στην διημερίδα, όσο και για τους μελλοντικούς υποψήφιους μετανάστες από άλλες χώρες.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τα μεταναστευτικά προγράμματα της Αυστραλίας μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Υπηκοότητας www.immi.gov.au

Η ιστοσελίδα επίσης διαθέτει ένα ειδικό πρόγραμμα που βοηθάει τους υποψηφίους στην επιλογή του κατάλληλου μεταναστευτικού προγράμματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την διημερίδα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.immi.gov.au/skillexpos/skilled-workers.htm. Μπορείτε επίσης να καλείτε την Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα στο +30 210 870 4147 (Δευτέρα με Παρασκευή 08.30-15.30) ή την Ύπατη Αρμοστεία της Αυστραλίας στο Λονδίνο (διεθνή χρέωση) στο +44 20 7856 1544 (γλώσσες επικοινωνίας Ελληνικά και Αγγλικά, Δευτέρα με Παρασκευή 11.00-18.00 ώρα Ελλάδας, 09.00-16.00 ώρα Αγγλίας).

Κάνε κλικ

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΘΙΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ


Μετά από πολλές αναρτήσεις και δημοσιεύσεις κειμένων στο διαδίκτυο  σχετικά με τα προνόμια των Βουλευτών, το γραφείο τύπου της Βουλής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μας κάνει γνωστές  τις θυσίες που έκαναν οι Βουλευτές για το καλό του τόπου. Αν ήταν τόσο εύθικτοι και με άλλα ζητήματα  δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το χάλι!

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης :

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ - ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ


Δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, οδηγίες για την περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων των επιχειρήσεων που υπάχθηκαν στο μέτρο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4002/2011.

Στην περαίωση υπάγονται πλέον και οι υποθέσεις  :
  • επιτηδευματιών με ακαθάριστα έσοδα είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ
  • επιτηδευματιών οι οποίοι με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία
  • των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 40 εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο αφού εκδοθεί το ειδικό σημείωμα περαίωσης θα καλούν τηλεφωνικά τον επιτηδευματία στην Δ.Ο.Υ. για έλεγχο.

Εδώ αρχίζουν τα ωραία!
Αφού εμφανισθεί ο επιχειρηματίας στην Δ.Ο.Υ. , θα του θεωρήσουν τα βιβλία του  ( για έναρξη ελέγχου ) και θα του παραδώσουν και το δωράκι ( το σημείωμα  περαίωσης)  το οποίο αν το αποδεχθεί εντός 5 ημερών , ο έλεγχος θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε. 
Αν όμως δεν το αποδεχθεί ο φορολογούμενος τότε συνεχίζει ο τακτικός έλεγχος ...

Μήπως θα έπρεπε να του βγάλουν κανένα νύχι ή  να του βάλλουν βραστά αυγά στις αμασχάλες ; Λέω εγώ τώρα , μήπως και γίνει αποδοτικότερο το μέτρο!!

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου Πολ. 1198/2011 εδώ .


Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΣΤΙΣ 5.000€ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΕ 30.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ


Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό εκπρόσωπο τα νέα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση. Θαυμάστε τα !!

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΛΙΑ ΜΟΣΙΑΛΟΥ


Η Κυβερνητική Επιτροπή εξειδίκευσε σήμερα τα μέτρα που οδηγούν στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2011 και του 2012 και επιτρέπουν την ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας μέχρι το 2014.
Οι συζητήσεις με την Τρόικα θα ολοκληρωθούν – όπως ανακοινώθηκε χθες – μετά την άφιξη των επικεφαλής της στην Αθήνα στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.
Είναι όμως απολύτως δεδομένη η θεμελιώδης στρατηγική επιλογή της χώρας να καταστεί και πάλι μια δημοσιονομικά ανεξάρτητη και ισότιμη χώρα – μέλος της ευρωζώνης φτάνοντας το ταχύτερο δυνατόν σε πρωτογενή πλεονάσματα. Οι επιλογές αυτές στέλνουν και στους εταίρους μας και στις αγορές το μήνυμα πως η Ελλάδα και θέλει και μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, μένοντας πάντα στον σκληρό πυρήνα του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή οι έλληνες πολίτες πρέπει να έχουν μια σαφή εικόνα για μια σειρά από θέματα που γίνονται αντικείμενα ανεξέλεγκτης φημολογίας, η Κυβέρνηση ανακοινώνει ήδη από σήμερα το σαφές πλαίσιο των κρίσιμων αποφάσεων:

Α) Το αφορολόγητο όριο τοποθετείται στις 5.000 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή στο μέσο επίπεδο των κρατών της ευρωζώνης.

Β) Το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο θα είναι πραγματικά, ενιαίο, αξιοκρατικό, διαφανές και δίκαιο δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και των στελεχών της.

Γ) Δεν επέρχεται καμία μείωση στις συντάξεις ύψους μέχρι 1.200 ευρώ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα περικοπεί το 20% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ, ώστε να διασφαλίζεται η αναλογικότητα και η εσωτερική  δικαιοσύνη του συστήματος.
Ειδικά για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών και ωσότου αυτοί φτάσουν στην ηλικία των 55 ετών, θα περικοπεί κατά 40% το τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Δ) Ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας θα εφαρμοστεί με στόχο έως το τέλος του 2011 να υπαχθούν σε αυτή 30.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με την εφαρμογή αξιοκρατικών και διαφανών κριτηρίων υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ ώστε να εντοπιστεί το πραγματικά πλεονάζον προσωπικό.  Αυτό αφορά δηλαδή συνολικά το 3% περίπου των εργαζομένων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Ε) Η Κυβερνητική επιτροπή έλαβε επίσης μια σειρά αποφάσεων για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και κυρίως των ιδιωτικοποιήσεων , του ανοίγματος των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας και την αναδιάρθρωση των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

ΣΤ) Το εθνικό φορολογικό σύστημα που θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα δώσει οριστικό τέλος σε μια σειρά από αδικίες και ανισότητες που κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες και οι οποίες υπονομεύουν  την κοινωνική και αναπτυξιακή  συνοχή της χώρας.

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Queen - Another One Bites the Dust - ( 1980 )Κάνε κλικ

ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ


Ένα δεκαήμερο έχουν ακόμη στην διάθεση τους όσοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ δεν έχουν απογραφεί ακόμη στα υποκαταστήματα των τραπεζών από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους. Η διαδικασία της ταυτοποίησης θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ειδικά για το 2011 η διαδικασία  ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2011 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-09-2011.


Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ που δεν θα έχουν απογραφεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δεν θα λάβουν τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2011, καθώς και των επόμενων μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ νέου έναρξη καταβολής της σύνταξής τους, είναι η απογραφή τους.
Για να ταυτοποιηθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ προσέρχονται αυτοπροσώπως στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, επιδεικνύοντας:

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΦΑ!


Η είδηση της ημέρας δεν είναι η Τρόικα , τα νέα μέτρα , η οτιδήποτε άλλο πάει ο νους σας αλλά η μεγάλη γκάφα που έγινε από το γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του Θόδωρου Πάγκαλου. 

Τι έκαναν από το γραφείο του Αντιπροέδρου ;
Συμπεριέλαβαν μια αμιγώς ιδιωτική εταιρεία στην λίστα με τους  389 φορείς που παίρνουν σειρά για αναδιάρθρωση των υπηρεσιών τους . Μιλάμε για το άκρον άωτον της οργάνωσης!!!

Και επειδή το θέμα αναδείχθηκε από το www.24h.gr διαβάστε όλο το κωμικοτραγικό θέμα εδώ.


ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ FOCUS ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΝΕΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ


Το γερμανικό περιοδικό Focus χτύπησε και πάλι με νέο εξώφυλλο που απεικονίζει τον Παρθενώνα βουλιαγμένο μέσα στην θάλασσα και με τίτλο " Χάθηκαν τα χρήματα μας ; ". 
Δεύτερη φορά ασχολείται το περιοδικό με την χώρα μας ,  η πρώτη ήταν με την Αφροδίτη της Μήλου και από ότι φαίνεται θα καταφέρει και πάλι να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. 

 Πηγή : Focus

Κάνε κλικ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

The Police - Roxanne -( 1978 )Κάνε κλικ

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πάρτε μια γεύση πως γίνετε ο κινέζικος πολλαπλασιασμός . Στις μέρες μας ότι μαθαίνεις παραπάνω κέρδος είναι!
Κάνε κλικ

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ - ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Διάβασα σήμερα και δημοσιεύω αυτούσιο το παρακάτω άρθρο με θέμα το πειρατικό ραδιόφωνο , ένα άρθρο που με πήγε αρκετά χρόνια πίσω , σε μια εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η κύρια συντροφιά των περισσοτέρων από εμάς. 
Αφιερώσεις, παραγγελιές , παρεμβολές στις τηλεοράσεις, ραδιογωνιόμετρα και πόσα άλλα.  Αξίζει να το διαβάσετε και να αναπολήσετε το παρελθόν και γιατί όχι, αν σας έλειψε αυτή η ατμόσφαιρα να το ακούσετε μέσο ίντερνετ πλέον από τον Magic FM Agrinio .
Ένα ραδιόφωνο που παίζει όλη την ημέρα Ελληνική μουσική και το βασικότερο δεν έχασε τον «παρεΐστικο» χαρακτήρα του. Επιπλέον  ο σκοπός του δεν είναι να προμοτάρει  το όποιο τραγούδι του ορίζει η κάθε δισκογραφική εταιρία αλλά μόνο η διασκέδαση των ακροατών του!


"ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ" Αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες...


Ραδιόφωνο. Τι θυμήθηκα Τώρα. Πάντα αυτό το μέσο με συνέπαιρνε μόνο με τη σκέψη, κάτι σαν ηλεκτρικό ρεύμα που διαπερνούσε το κορμί .Ήταν το 1992 η πρώτη και παρθενική μου εκπομπή μετά από μακρόχρονες προσπάθειες να κατασκευάσω ένα πομπό με λάμπα EL 504 και να μπορέσω να συντονίσω το όλο κατασκεύασμα .Επιτέλους το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα, ήμουν στο αέρα. Αυτό ήταν, το νερό μπήκε για τα καλά στο αυλάκι. Δε θα ξεχάσω τα ολονύχτια ξενύχτια γαντζωμένος πάνω απ το μικρόφωνο να αφήνομε στα χέρια του Μορφέα. Και αυτό γινόταν αρκετές φορές. 


Η αγάπη αυτή για το ραδιόφωνο κάθε μέρα μεγάλωνε και μαζί του μεγαλώναμε και εμείς, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι στη ζωή μας .Και ξέρετε τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από ότι σήμερα , μια και όλα έπρεπε να περάσουν από τα δικά σου χέρια. Κατασκευή, συντονισμός, εκπομπή, επικοινωνία με το κοινό και πάρα πολλά ακόμα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έπρεπε να επιλύσουμε ήταν με τοις αρμονικές που δημιουργούσαν όπως αυτό με τοις παρεμβολές στις τηλεοράσεις και φυσικά όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν ακουγόσουν και σε μεγάλη απόσταση από την βάση σου.

Θυμάμαι τον Στέργιο που κατά το 1996-97 (αν θυμάμαι καλά) που στήσαμε τον σταθμό στο σπίτι του μια και η κατάσταση είχε γίνει ανυπόφορη στο δικό μου σπίτι και έτσι συνεργαστήκαμε και τοποθετήσαμε το σταθμό στο δικό του σπίτι. Αυτό ήταν και η αφορμή να αλλάξουμε το όνομα του σταθμού και να το ονομάσουμε sylvania.(το όνομα ηταν απο ενα παλαιότερο ραδιόφωνο που ειχε ο Στέργιος μιας και ηταν πιο παλιος) Αυτό όμως δεν κράτησε και πάρα πολλή και έτσι βαφτίσαμε το σταθμό μας με το καινούργιο του όνομα magic fm. 

Με αυτό το όνομα o σταθμός γνώρισε μεγάλες επιτυχίες την δεκαετία του 2000 και μας ήξερε όλη η πόλη του Αγρινίου και τα περίχωρα.φυσικά την θέση της λυχνίας την πήρε το τρανζίστορ. Αρχικά ένα BLW 60 που απεδιδε 50 watt.στη συνεχεια ήρθε το 100στάρι και η τετράδα πήρε τη θέση της κολίνερ. Τελευταίο ηρθε ενα 600σαρι το οποίο μας έκανε και ακουγόμασταν πολύ μακριά. Δεν θα ξεχάσω την κόντρα μεταξύ ραδιοπειρατών με αποτέλεσμα όταν ήθελε κάποιος να σε προκαλέσει συντόνιζε πάνω σου στην ιδία συχνότητα. Μια τέτοια κόντρα είχε ξεσπάσει με το ραδιόφωνο του Κώστα (Ο Κώστας δούλευε ακόμη την λυχνια EL 504) που τελικά όλες οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό για τον λόγο του ότι τεχνολογικά αλλά και σε επίπεδο ισχύος ήμασταν πολύ πιο ανώτεροι.(στο τέλος γίναμε πολύ καλοί φίλοι και κρατάμε επαφή μέχρι τώρα).

Αυτά θυμάμαι και μου μένει μια γλυκιά ανάμνηση κάτι σαν παραμύθι μια και από τότε πέρασαν τόσα πολλά χρόνια. Αυτό όμως που δεν μπόρεσα ποτέ να δεχθώ μέχρι και σήμερα είναι όταν στον χώρο αυτό μπήκαν άνθρωποι άχρωμοι χωρίς καν να έχουν την αγάπη και την στοιχειώδη γνώση του αντικειμένου, με στείρες ιδέες, που στην τελική εξυπηρετούν συμφέροντα και πολλά και διάφορα άλλα πράγματα ...

Πηγή: Magicfmagrinio.com

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Η επιδότηση αγοράς - ανέγερσης κατοικίας σε προβληματικές περιοχές ήταν ένα κίνητρο που είχε θεσπιστεί  ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να μένουν στις Υπηρεσίες που διορίσθηκαν και μετά την πρώτη πενταετία από τον διορισμό τους.Ουσιαστικά σε όποιον υπάλληλο δεχόταν να συνεχίσει να εργάζεται σε προβληματική περιοχή για μία ακόμη δεκαετία  και είχε σκοπό να αγοράσει ή να ανεγείρει κατοικία στην περιοχή αυτή, του κατέβαλλε το δημόσιο το 40 % της αντικειμενικής αξίας ως επιδότηση .
Το παραπάνω μέτρο ίσχυε από το 1991, συγκεκριμένα θεσπίστηκε  με το άρθρο 64 του Ν. 1943/1991 με σκοπό να ανακόψει τις αιτήσεις μετάθεσης των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι δεν είχαν διορισθεί στην έδρα του τόπου κατοικίας τους , και  μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας  προσπαθούσαν να φύγουν από τις προβληματικές περιοχές με μετάθεση ή μετάταξη με αποτέλεσμα οι εκεί υπηρεσίες να μένουν χωρίς το απαραίτητο προσωπικό.

Όλα αυτά βέβαια είναι πλέον παρελθόν γιατί με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.4002/2011 καταργήθηκε η επιδότηση και έτσι όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. 

Με εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Φίλιππου Σαχινίδη γίνεται γνωστό ότι η καταβολή της προαναφερόμενης επιδότησης διακόπτεται ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου στην υπηρεσία της προβληματικής περιοχής όπου υπηρετεί. Επίσης  για λόγους χρηστής διοίκησης οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 22 Αυγούστου 2011 θα κριθούν με το ισχύων νομικό καθεστώς κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης .

Δείτε την εγκύκλιο για την κατάργηση επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας εδώ 

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΌΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ


Ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα " Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις " μετά και την ψήφισή του έχει πάρει τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο για να τυπωθεί στο Φ.Ε.Κ.. 

Έχει δημοσιευθεί και στο Φ.Ε.Κ. πλέον ο Νόμος 4014/2011 . 


ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΩ

ONLINE ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΔΩ 

Δείτε το νόμο όπως ψηφίστηκε εδώ 
Δείτε το Φ.Ε.Κ. του Ν. 4014/2011 εδώ


 Κάνε κλικ      

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διευκρινίσεις έδωσε με ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομικών  σχετικά με την επιβολή ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα , με την μορφή ερωτώαπαντήσεων. Η σχετική τροπολογία  με τα πλήρη χαρακτηριστικά του μέτρου  θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.


Ερωτήσεις – απαντήσεις


 1.      Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;
Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή  επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

JENNIFER RUSH - THE POWER OF LOVE (1984)Κάνε κλικ

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 389 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θόδωρος Πάγκαλος στο πλαίσιο  της λειτουργίας της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και φορέων του Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 19Β'/15-01-2010), ζήτησε με επιστολή του από 389 φορείς του δημοσίου, να υποβάλλουν μέχρι                  21-09-2011 διάφορα στοιχεία σε σχέση με την λειτουργία τους ( προσωπικό , έσοδα, επιχορηγήσεις, κλπ), μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στη σελίδα http://antiproedros.gov.gr/merge .

Τα παραπάνω στοιχεί ζητούνται με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες κατά την ίδια επιστολή,  αλλά σίγουρα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ότι ίσως είναι οι επόμενοι φορείς που θα οδηγηθεί μέρος του προσωπικού τους σε εργασιακή εφεδρεία.  

Δείτε τους 389 φορείς που μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα εδώ 
Δείτε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την εργασιακή εφεδρεία εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 151 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προσλάβει συνολικά 151 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 52ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά οι θέσεις έχουν ως εξής :

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ TAXISNET ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από το Taxisnet δεν θα είναι διαθέσιμο από το Σάββατο 17/09/2011 και ώρα 07:00 έως και την Κυριακή 18/09/2011 και ώρα 14:00, λόγω συντήρησης της ηλεκτρολογικής υποδομής. 


Κάνε κλικ

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Trio Da-Da-Da (1982)

ΣΤΟΥΣ 693.329 ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Στα 693.329 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Αύγουστο. Από αυτά 282.935 είναι άνδρες (ποσοστό 40,81%) και 410.394 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,19%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά –0,90% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Η μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων κατά –0,90% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παράλληλα με τη μείωση των καταγγελιών και λήξεων συμβάσεων εργασίας κατά –8,51% και των αναγγελιών πρόσληψης κατά  -4,21%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010  είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν κατά τον μήνα Αύγουστο.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν το ποσό που καλούνται να πληρώσουν για την  ειδική εισφορά αλληλεγγύης, έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες αλλά και του  τέλους επιτηδεύματος του Ν.3986/2011, μπορούν εύκολα μέσο της νέας υπηρεσίας του Taxisnet να δουν αλλά και να εκτυπώσουν το ειδικό σημείωμα.

θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Πολίτες ή το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες και στη συνέχεια την επιλογή Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου.

Προσοχή τα πρώτα εκκαθαριστικά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχουν εκδοθεί με ημερομηνία 31-08-2011 και ως εκ τούτου η πρώτη δόση λήγει στις 30-09-2011. 

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ TAXISNET


Από χθες τέθηκε σε λειτουργία νέα υπηρεσία στο Taxisnet από την οποία οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν τις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν για την πληρωμή ή την επιστροφή φόρου.

Αναλυτικά, υποστηρίζονται τα παρακάτω ειδοποιητήρια.
1. Ειδοποιήσεις επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
2. Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και τέλους επιτηδεύματος του Ν.3986/2011
4.Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεωνεισφορών και τέλους επιτηδεύματος του Ν. 3986/2011 (όταν θα είναι διαθέσιμες)
5.Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων περαίωσης Ν. 3888/2010.
Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και να χρησιμοποιηθεί στα τραπεζικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.
Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας, στη διεύθυνση www.gsis.gr.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Πολίτες ή το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίεςκαι στη συνέχεια την επιλογή Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου.


ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy (1988)Κάνε κλικ