Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η εγκύκλιος βάση της οποίας θα επιλέγονται υποθέσεις για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010 με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis). 
Συγκεκριμένα καθορίζεται πίνακας κριτηρίων –κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης αυτών.Στον πίνακα αυτό και σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που υλοποιούν το κριτήριο , καθώς επίσης και ο αριθμός των ορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα ο οποίος βασίστηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οικονομικά χωροταξικά και χρονικά δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του ν.3842/2010.

Δείτε αναλυτικά τους κανόνες και τα όρια βαρύτητας του κάθε κανόνα όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο Πολ. 1178/23-08-2011 εδώ .  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου