Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΓΑΝ ΣΗΜΕΡΑ


Λόγω της τρίωρης πανελλαδικής στάσης εργασίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΟΤΟΕ για την 29/2/2012, η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει την 29/2/2012 παρατείνεται μέχρι την 2/3/2012.

Ομοίως μεταβολές εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων για τις οποίες, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας είναι η 29/2/2012, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν  υποβληθούν μέχρι 2/3/ 2012.

Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ 


ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΠΗΡΑΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δείτε όλες τις  νέες προθεσμίες αναλυτικά.


Με σημερινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, στο πλαίσιο της απλοποίησης των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων και της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, ομαδοποιούνται και καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ως εξής:


1. Μέχρι και τις 30/4/2012 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνιών, κοινοπραξιών κ.λ.π., καθώς και όλων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν. 

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των Α.Ε, Ε.Π.Ε κ.λ.π. δεν μεταβάλλεται και θα υποβληθούν κανονικά στις 10/5/2012. Ειδικά για τις Α.Ε η ημερομηνία υποβολής κλιμακώνεται, ως γνωστόν, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους. 

3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 όλων των υπόλοιπων υπόχρεων φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών κ.λ.π.), ορίζεται μέχρι και τις 15/6/2012.

4.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων ορίζεται η 31/7/2012.

Τέλος διευκρινίζεται ότι η εκτύπωση των εντύπων, οι οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ και η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων μέσω του TAXISnet εξελίσσονται στους προβλεπόμενους χρόνους σε σχέση με τις οριζόμενες προθεσμίες και σημειώνεται ότι αντίστοιχα είχαν εξελιχθεί και τον προηγούμενο χρόνο.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ


Σε δουλειά να βρισκόμαστε! 


Με σημερινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται έως τις 30 Μαρτίου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η παράταση αφορά σε οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Ήθελα να ήξερα όταν την Παρασκευή ο Κύριος Οικονόμου υπέγραφε την εγκύκλιο για την παραπάνω ρύθμιση , δεν φαντάστηκε ότι σε μόλις δύο εργάσιμες ημέρες δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί τόσος κόσμος που τον ενδιέφερε η ρύθμιση; Μάλλον όχι ...


ΔΕΗ 12 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑΟ ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δώδεκα εκτάκτων ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισμένου  χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του σταθμού.

Αιτήσεις μπορούν μα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από  29/02/2012 έως 06/03/2012 στη γραμματεία του σταθμού.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ 

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑΣύμφωνα με σημερινή εγκύκλιο του ΙΚΑ, λόγω των σοβαρών προβλημάτων ανεργίας και υποαπασχόλησης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα την παραμονή τους σε κατάσταση ανεργίας ακόμα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που συνεπάγεται την αδυναμία θεμελίωσης των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων για χορήγηση παροχών υγειονομικής περίθαλψης, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη οικογενείας τους, σας γνωρίζουμε ότι προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (σχετικό έγγραφο αρ.Φ40021/οίκ.4492/645/23-2-2012).

Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας:

1.Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των μέχρι 29-02-2012 θεωρημένων βιβλιαρίων ασθενείας και

2. Παρατείνεται έως 30/04/2012 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας των ανέργων από 29 έως 55 ετών, που έληγαν από 31-12-2011 μέχρι 29-02-2012. 

Η παράταση της κατηγορίας αυτής θα διενεργείται με αποστολή FAX από τα υποκαταστήματα προς το HELP DESK Ομάδας Μητρώου. Στο έγγραφο θα αναφέρεται ο ΑΜΑ του ασφαλισμένου, η κατηγορία και το διάστημα της παράτασης. (Fax: 210-3304936)

Επίσης στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για το κατ΄οίκον απασχολούμενο προσωπικό εξακολουθούν να απαιτούνται για το ασφαλιστικό έτος 2012 και μόνο (01.03.2012 - 28.02.2013) ογδόντα (80) ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2011), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου


Τέλος γίνεται μνεία ότι για τη θεμελίωση ασφαλιστικής ικανότητας των αμοιβόμενων με εργόσημο απαιτούνται 150 ημέρες ασφάλισης

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ ΛΗΓΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΠΡΕΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

Η απόφαση πάρθηκε την Παρασκευή 24-2-2012 και λήγει αύριο Τετάρτη 29-2-2012.Δηλαδή σε δύο εργάσιμες ημέρες. 
Μάλλον πλάκα μας κάνουν!!!


Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου σχετικά με το αίτημα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν στη Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο από τους οφειλέτες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

75 ΤΟΝΟΙ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΕ 20 ΩΡΕΣ - ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΚΙΝΕΣ

Οι Κατερινιώτες δεν παίζονται με τίποτα! 


  • 1.110 οικογένεις από την Κατερίνη παρήγγειλαν σε 20 ώρες άλλους 75 τόνους πατάτες. Η παράδοση το επόμενο Σάββατο 3 Μαρτίου.
  • Οι παραγωγοί λένε "ευχαριστώ" και χαρίζουν 2 τόνους πατάτες στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» των εθελοντών.
  • Στη Βέροια η επόμενη δράση με 24 τόνους πατάτες από την "Οικολογική Ομάδα Βέροιας"
  • Μαζική αγορά νέων προϊόντων κατ ευθείαν από τους παραγωγούς, όπως λάδι, ρύζι, όσπρια και μακαρόνια, πολύ σύντομα.
  • Η διάθεση 24 τόνων πατάτας, το μεσημέρι του Σαββάτου 25.02.2012 στην Κατερίνη, ήταν άκρως επιτυχής. Η παράδοση έγινε με υποδειγματικό τρόπο, χωρίς να παρουσιαστεί η παραμικρή δυσκολία. Ναι, κύριε Reichenbach, σχεδιασμένη από Έλληνες πολίτες και άψογη οργάνωση «made in Greece».
Την ομάδα εθελοντών θα την βρείτε στο  www.otoposmou.gr

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Εκδηλώσεις Καθαράς Δευτέρας  Δήμου ΘεσσαλονίκηςΧΑΡΤΑΕΤΟΙ ΣΤΟΝ ΚΕΔΡΙΝΟ ΛΟΦΟ 

Εκδήλωση για την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας 27 Φεβρουαρίου 2012 διοργανώνει η 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Δήμο Συκεών-Νεαπόλεως για την αναβίωση των πατροπαράδοτων εθίμων και για το πέταγμα του χαρταετού. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στον Κέδρινο Λόφο (πλατεία Π. Τσάτρα). 

Στους παραβρισκόμενους θα διανεμηθούν παραδοσιακά εδέσματα, όπως λαγάνες, χαλβάδες κ.α καθώς και χαρταετοί, προκειμένου να αναβιώσει το πατροπαράδοτο έθιμο της Καθαράς Δευτέρας, μέσα στο πλαίσιο γιορταστικής ατμόσφαιρας. 

Στο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, το συγκρότημα του Παραδοσιακού Λαογραφικού Συλλόγου «Οι Φίλοι της Παράδοσης» και το μουσικό συγκρότημα «Τα τύμπανα του Πύργου και ο Άρης Παπανικολάου». 
Ώρα έναρξης: 10:00 


ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ 

Τα κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας θα γιορτάσουν οι κάτοικοι της Τοούμπας στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Κλεάνθους 57, με την οργανωτική ευθύνη της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει ο Σύλλογος ΄Ερευνας και Διάδοσης της Κρητικής παράδοσης << ΙΔΑΙΑ ΓΗ>> με επταμελές παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα. 

Στους παρευρισκόμενους θα διανεμηθούν νηστίσιμα εδέσματα. 

ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 

Με την παραδοσιακή φασολάδα στα καζάνια και παραδοσιακά εδέσματα και με το σύνθημα «είμαστε όλοι μια παρέα», θα γιορτάσει η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης τα κούλουμα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, την Καθαρά Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012, από στις 11:30 το πρωί. 

Θα εμφανιστούν, το μουσικό συγκρότημα «Οι Φίλοι» σε μια λαϊκή συναυλία και μαθητικά σχήματα χορευτικών και μουσικών παραστάσεων Γυμνασίων και Λυκείων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας. 


ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ 

Την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012, στον αύλειο χώρο του παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας (Τρικούπη 29 και Τζουμαγιάς 1) θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση, με ώρα έναρξης 11:00. 

Η εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας σε συνεργασία με το 12ο σύστημα Δασοπροσκόπων Τούμπας-Τριανδρίας, περιλαμβάνει μαγείρεμα φασολάδας, κατασκευή χαρταετού, φαγοπότι, χορό, και παιχνίδι. 

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ-ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Είδη ένδυσης, υπόδησης αλλά και οικιακής χρήσης, απαραίτητα για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, παρέδωσε σε ευαγή ιδρύματα της πόλης ο  Δήμος Θεσσαλονίκης . 

Συγκεκριμένα δεκάδες ζευγάρια παντόφλες, κάλτσες, γάντια, κασκόλ, φορέματα, παντελόνια, ζακέτες, μπουφάν, εσώρουχα, καθώς και παιχνίδια, κουζινικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης, τα οποία προέρχονται από κατασχέσεις, αλλά δεν αποτελούν προϊόντα απομίμησης, δηλαδή «μαϊμουδες», και με βάση τις διατάξεις του Ν.3377/2005 και της ΚΥΑ Κ1-1178/2007 μπορούν να παραδοθούν, έπειτα από απόφαση Δημάρχου, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 

Στο πλαίσιο αυτό η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη Καλυψώ Γούλα μαζί με στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας επισκέφθηκαν το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Σπίτι της Άρσις καθώς και τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Άγιος Παντελεήμων. «Η Δημοτική Αρχή μερίμνησε για την παράδοση των κατασχεμένων προϊόντων, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, που μπορεί μεν να προέρχονται από παραβατική συμπεριφορά, αλλά ο νόμος μας επιτρέπει να τα διαθέτουμε για κοινωνικό σκοπό όταν δεν φέρουν επώνυμη ονομασία, δηλαδή όταν δεν είναι, κατά το κοινώς λεγόμενον, προϊόντα ‘μαϊμού’» δήλωσε η Αντιδήμαρχος Καλυψώ Γούλα. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Αντιδήμαρχος Καλυψώ Γούλα και τα μέλη του κλιμακίου της Δημοτικής Αστυνομίας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά συνανθρώπους μας που διαμένουν στα κοινωφελή αυτά κέντρα στήριξης και να ενημερωθούν για τον τρόπο δομής και λειτουργίας τους.

Πρόταση  Κάνε κλικ  
Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που βρίσκετε η Χώρα μας , μήπως θα έπρεπε να αλλάξει η νομοθεσία και να μπορούν να δίνονται και τα μαϊμού προϊόντα σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη;
Είναι ντροπή να καταστρέφονται!!

ΕΡΓΟΣΗΜΟ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ


Δείτε την νέα αναλυτική εγκύκλιο με παραδείγματα 7ος-2013 εδώ 

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το ΙΚΑ , προκειμένου να διευκρινιστούν πολλά ζητήματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή του μέτρου.Στην εγκύκλιο δίνονται αναλυτικά παραδείγματα τόσο για τον τρόπο υπολογισμού του καθαρού ποσού που θα προκύψει μετά την  κράτηση του 20%, όσο και για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών ημερών.Τέλος  δίνονται διευκρινήσεις για τον τρόπο θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας.  

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου A21/499/25 εδώ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ - ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ "2,5€ ΤΟ ΔΕΚΑΚΙΛΟ"


ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - 75 ΤΟΝΟΙ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΕ 20 ΩΡΕΣ - ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΚΙΝΕΣ


Διαβάστε πως κατάφερε μια ομάδα εθελοντών  από την Κατερίνη να χτυπήσει την αισχροκέρδεια.

Πολίτες της Πιερίας οργανώνονται για να χτυπήσουν τα Super Market και τους μεσάζοντες. Παρήγγειλαν 20 τόνους πατάτες, προς 2,5 Ευρώ τα 10 κιλά,απευθείας από τον παραγωγό. 
Ετοιμάζονται να παραγγείλουν ρύζι και όσπρια με στόχο να αναδείξουν την αισχροκέρδεια σε βάρος του απροστάτευτου πολίτη.

Φίλες και φίλοι,

Πριν λίγες μέρες, αγρότες από τη Δράμα μοίρασαν 10 τόνους πατάτες Νευροκοπίου μπροστά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονταν για την εξαιρετικά χαμηλή τιμή με την οποία αγοράζουν την πατάτα τους οι έμποροι. Επιπλέον, κατήγγειλαν ότι το 70% της παραγωγής τους παραμένει αδιάθετο, ενώ την ίδια στιγμή εισάγονται στην Ελλάδα πατάτες από την Αίγυπτο.

Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία, για ευνόητους λόγους, έγινε δεκτή από τους πολίτες και προβλήθηκε επαρκώς από τα ΜΜΕ, και ειδικά από την ιδιωτική τηλεόραση, η οποία τον τελευταίο καιρό δεν χάνει ευκαιρία να κάνει θέμα των οκτώ τον δοκιμαζόμενο πολίτη, που στέκεται στην ουρά, είτε για ένα πιάτο φαγητό ή για ένα σακί δωρεάν πατάτες.

Τώρα, όλοι γνωρίζουμε, πως οι αγρότες στο Νευροκόπι της Δράμας έχουν πρόβλημα με τη σοδειά τους. Ε, και λοιπόν, αυτό ήταν; Ποιος θα βοηθήσει αυτούς τους συμπολίτες μας; Ο υπουργός, ο βουλευτής, ο δήμαρχος, η επιτροπή …ανταγωνισμού; Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι απλοί πολίτες;

Εμείς, τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας, επειδή πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην κοινωνία πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση της, δηλαδή από εμάς τους απλούς πολίτες, λάβαμε την παρακάτω πρωτοβουλία και ξεκινώντας από την τοπική κοινωνία της Πιερίας, κάνουμε την αρχή και ζητάμε να την στηρίξετε.

Η πρωτοβουλία μας «2,5 € το δεκάκιλο»

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΥΣΗ ΣΥΣΣΩΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Σύσσωμο το Δ.Σ. του ΕΛΟΤ έπαυσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί κατά την άποψή του, το Δ.Σ. του ΕΛΟΤ  υπονόμευσε τις μεγάλες αλλαγές στο σύστημα ποιότητας στη χώρα μας καθώς επίσης με τις πράξεις και με τις παραλήψεις του συνέτεινε στο ενδεχόμενο να απολέσει ο νέος δημόσιος φορέας πιστοποίησης υπό την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. μεγάλο μέρος της πελατείας του εισφερόμενου κλάδου πιστοποίησης από τον ΕΛΟΤ Α.Ε..

Αν έκαναν όλα τα παραπάνω Υπουργέ δεν φτάνει μόνο η παύση, ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ!!!

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης εδώ .

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

΄

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα πολλών πολιτών, προωθεί ρύθμιση στο πλαίσιο του νομοσχεδίου με τίτλο «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012», με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011) μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012.

Η αντίστοιχη προθεσμία για την υποβολή του τεχνικού φακέλου, για τις υποβαλλόμενες, μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2012, αιτήσεις παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης αυθαιρέτων προκύπτει ότι, o αριθμός των δηλώσεων που έχουν εισαχθεί στο σύστημα έχει ξεπεράσει τις 259.748. Τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα από τις δηλώσεις αυτές ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί από παράβολα και πρόστιμα περίπου 312 εκ. ευρώ.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού και των μηχανικών είναι διαθέσιμες υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και σειρά ερωτήσεων - απαντήσεων για όλες τις ειδικές περιπτώσεις που έχουν περιέλθει στην γνώση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ (http://goo.gl/hVCit). 

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

ΕΧΕΤΕ ΣΩΑΣ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ;

ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!!!Παρακολουθήστε  τι έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης το 2009 και θα καταλάβετε....


Πες μας τι πίνεις!Κάνε κλικ  

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ANONYMOUS ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Συμβαίνει τώρα!


Την παραπάνω εικόνα θα βρείτε μπαίνοντας Τώρα στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πληκτρολογήστε την διεύθυνση   ministryofjustice.gr για να δείτε την σελίδα μετά την  εικαστική παρέμβαση  των Anonymous.

Το site του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέβηκε πλέον.Δείτε πως ήταν πριν λίγο στο παρακάτω video.ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ


Παρατείνεται για τέσσερις μήνες μέχρι το τέλος Ιουνίου, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων , σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.Η  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων πριν την νέα παράταση έληγε στις 28 Φεβρουαρίου 2012 . Μόλις ψηφιστεί η ρύθμιση θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες.


Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


H διοίκηση οφείλει να ενημερώνει τους φορολογούμενους για τη δυνατότητα αμφισβήτησης των τεκμηρίων διαβίωσης

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη διότι οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) δεν παρείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινήσεις για τη δυνατότητα αμφισβήτησης των τεκμηρίων διαβίωσης. Οι πολίτες που θέλησαν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν και υποχρεώθηκαν να καταβάλουν φόρο για εισοδήματα που δεν απέκτησαν ποτέ. Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ότι η φορολογική μονοθεσία μπορεί µεν να προβλέπει τεκμήρια διαβίωσης για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, για τη νομιμότητά τους είναι η δυνατότητα αμφισβήτησής τους από τους φορολογούμενους. Η δυνατότητα αυτή έχει θεσπιστεί νομοθετικά στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Ο Συνήγορος εστίασε την προσοχή του σε δύο κατηγορίες πολιτών για τις οποίες –λόγω ειδικών συνθηκών- προκύπτει αυξημένη υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά µε τη δυνατότητα αμφισβήτησης των τεκμηρίων, τους κατοίκους εξωτερικού και τους πολίτες που δεν είχαν εισοδήματα (ή είχαν πολύ χαμηλά εισοδήματα) τα τελευταία έτη και για το λόγο αυτό δεν κατέβαλλαν φόρους. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ανεξάρτητη αρχή διαπιστώθηκε έλλειμμα πληροφόρησης των πολιτών τόσο σε επίπεδο ∆.Ο.Υ. όσο και Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), καθώς και άρνηση ή ανεπαρκής καθοδήγηση από πλευράς αρμοδίων υπαλλήλων. 

Δεδομένης μάλιστα της δυσμενέστατης οικονομικής συγκυρίας που διανύει η χώρα, η διοίκηση όφειλε να έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία και να έχει προβεί µε όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά, έντυπα) που έχει στη διάθεσή της και µε αυξημένη επιμέλεια στη διασφάλιση της πλήρους ενημέρωσης των φορολογούμενων για τη δυνατότητα αμφισβήτησης των τεκμηρίων διαβίωσης. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισμά του προτείνει: 

α) το υπουργείο να πληροφορεί µέσω του διαδικτυακού τόπου του και να ενημερώνει µέσω του Τύπου πριν την κατ’ έτος υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 

β) να αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις αμφισβήτησης της αντικειμενικής δαπάνης και µμείωσης ή / και διαγραφής του αναλογούντος φόρου, και 

γ) οι Δ.Ο.Υ. να καθοδηγούν επαρκώς τους φορολογούμενους πολίτες. 

Πηγή:new.synigoros.gr

Greek Digital - 100% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ!


Δημιουργήθηκε ένα νέο Ελληνικό κοινωνικό δίκτυο φτιαγμένο από Έλληνες για Έλληνες που σκοπό έχει την κοινωνική δικτύωση των ανθρώπων με ίδια κουλτούρα,παράδοση και ενδιαφέροντα σε ένα φιλικό και ασφαλές στη χρήση περιβάλλον.

Στον Greekdigital σας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσετε νέους ανθρώπους ,να συζητήσετε μαζί τους και να ανταλλάξετε τις απόψεις σας για οποιοδήποτε θέμα.

Η ανταλλαγή απόψεων γίνεται με νέα εργαλεία και χαρακτηριστικά όπως chat,blog,forum δίνοντας σας την ευκαιρία να σχολιάσετε οτι σας ενδιαφέρει.

Επιπλέον θα μπορέσετε στην σελίδα να δημιουργήσετε δωρεάν την σελίδα με τα ενδιαφέροντα σας πχ χόμπι,δραστηριότητες ή και ακόμα να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμήνη σελίδα προβολής της επιχείρησης σας ή του οργανισμού σας.

Το κύριο χαρακτηριστικό του Greekdigital είναι το φιλικό και ευγενές κλίμα και ότι μπορείτε να αλληλεπιδράτε με τα μέλη της κοινότητας με διάφορους τρόπους και να επιλέξετε με τα δικά σας προσωπικά κριτήρια ποιους θα επιλέξετε να γίνουν φίλοι σας.

Σας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε φωτογραφίες με άπειρο χώρο και να προβάλετε το δικό σας event ή ακόμα και να προσθέσετε αγγελίες. Επίσης μπορείτε να παίξετε παιχνίδια και να διασκεδάσετε.

Η σελίδα σας παρέχει τεχνική βοήθεια στα Ελληνικά όπου και εάν την χρειαστείτε.

Το δικό σας 100% Ελληνικό κοινωνικό δίκτυο θα το βρείτε στο greekdigital.Com 

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ AFP ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.Διεθνώς ρεζίλη γίναμε με την ενέργεια της ΕΛ.ΑΣ. να αναρτήσει στο site της χωρίς να λάβει άδεια,  φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων AFP  από τα πρόσφατα επεισόδια στην Αθήνα.

Ο διευθυντής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων AFP Εμάνουελ Χογκ , απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για να διαμαρτυρηθεί για την παράνομη ενέργεια από την πλευρά  της Ελληνικής Αστυνομίας .


Ο κος Χογκ επισημαίνει στην επιστολή του ότι μια τέτοια πρακτική δεν είναι μόνο παράνομη σε σχέση με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά είναι επίσης απαράδεκτη σε ένα κράτος δικαίου.

Για την ιστορία οι φωτογραφίες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας αποσύρθηκαν από το site της ΕΛ.ΑΣ. .

Δείτε το δελτίο τύπου στα Γαλλικά εδώ 

Πηγή: www.afp.com

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ ΜΕ ΕΥΡΩ

Αφορά όσους έχουν φυλαγμένες δραχμές στο σεντούκι! 


Η Τράπεζα της Ελλάδος υπενθυμίζει ότι όσοι κατέχουν χαρτονομίσματα δραχμών, έχουν την δυνατότητα να τα ανταλλάξουν με ευρώ, μέχρι την 1η Μαρτίου 2012. Όπως θα καταλάβατε, από τις 2 Μαρτίου και μετά έχουν μόνο συλλεκτική αξία!   

Διαβάστε την  ανακοίνωση της ΤτΕ εδώ 


Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

ΜΝΗΜΟΝΙΑ - Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΙΓΟΥΡΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ


Ο καθηγητής Γιάνης Βαρουφάκης μας εξηγεί με τον πιο απλό τρόπο πως φτάσανε ως εδώ, αλλά και που πάμε.
Αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε ολόκληρο!Κάνε κλικ  

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΙΣ 761.769 ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣτα 761.769 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιανουάριο. Από αυτά 329.274 είναι άνδρες (ποσοστό 43,22%) και 432.495 είναι γυναίκες (ποσοστό 56,78%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 4,26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ HELLAS POWER KAI ENERGA POWER TRADING


Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση χθες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουν οι  πελάτες των εταιριών Hellas Power και Energa Power Trading προκειμένου να μεταφερθούν σε νέο προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης παρακάτω.

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΑπό τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών σήμερα κατά την έξοδο του από το Προεδρικό Μέγαρο, μετά την συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , προκύπτει ότι ο Κάρολος Παπούλιας παραιτήθηκε από τον μισθό του. Ας ελπίσουμε ότι η συμβολική κίνηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας θα δώσει το παράδειγμα και θα συνεχίσουν και άλλοι.

Στους  Εθνοσωτήρες Βουλευτές μας αναφέρομαι. Και δεν αναφέρομαι στους μη έχοντες, αλλά για αυτούς που δεν θυμούνται πόσα έχουν και πού τα έχουν.
Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και πολλούς συνταξιούχους βουλευτές οι οποίοι θα έπρεπε να πράξουν το ίδιο. Μην ζητάτε μόνο από τον συνταξιούχο να ζήσει με 300 €.

Έλα να σφίξουν οι κώλοι λίγο!!   

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Κλειστή είναι πλέον η ιστοσελίδα των Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Στην σελίδα υπάρχει αναρτημένο μήνυμα από τον Σύλλογο Εργαζομένων του προς κατάργηση φορέα το οποίο και δημοσιεύω αυτούσιο προκειμένου να ακουστούν και οι φωνές των εργαζομένων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Αγαπητοί Δικαιούχοι,
Η ιστοσελίδα αυτή δεν θα ξαναπροβάλει ενημέρωση για τις κοινωνικές παροχές του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός κλείνει με απόφαση της κυβέρνησης Παπαδήμου που στηρίζεται από τα "λαοφιλή" κόμματα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της Ν.Δ. και του ΛΑ.Ο.Σ.

Δι' αυτού του τρόπου θα πάψουν πλέον:

1. Να λειτουργούν οι 25 βρεφονηπιακοί σταθμοί του Οργανισμού που χτίστηκαν και λειτουργούν με τα δικά σας λεφτά και φιλοξενούν 2.000 παιδιά Ελλήνων εργαζομένων ηλικίας 8 μηνών έως 5 ετών στα οποία παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες και διατροφή, στηρίζοντας έτσι ουσιαστικά την εργαζόμενη μητέρα και την οικογένεια.

2. Να συντηρούνται 2.700 ξενοδοχειακές μονάδες και οι εργαζόμενοι σ' αυτές. Με το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού ενισχύονται γενικότερα οι υπηρεσίες του Τουρισμού, διατηρούνται θέσεις εργασίας, μειώνεται η εποχική απασχόληση και τονώνονται οι τοπικές οικονομίες. Με την κατάργηση του Οργανισμού θα μειωθεί ο εσωτερικός τουρισμός κατά 4.000.000 διανυκτερεύσεις πράγμα που θα οδηγήσει σε απόγνωση τις 2.700 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές

3. Να παίρνουν ανάσες ζωής και ανάπτυξης χιλιάδες επιχειρήσεις επισιτισμού, και όχι μόνο, μέσα από τα εκδρομικά προγράμματα.Με την κατάργηση του Οργανισμού 900 τουριστικά λεωφορεία πανελλαδικά, θα βρεθούν σε δυσχερή θέση, διότι δεν θα συμμετάσχουν στα εκδρομικά προγράμματα του Οργανισμού. Οι 3.000 επιχειρήσεις επισιτισμού πανελλαδικά θα δουν το εισόδημά τους να καταβαραθρώνεται.

4. Να διατίθενται δελτία θεατρικών χειμερινών και θερινών παραστάσεων τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Με το πρόγραμμα διανομής θεαμάτων ενισχύονται οι θεατρικές σκηνές οι οποίες στηρίζουν το πολιτιστικό κομμάτι της χώρας. Με την κατάργηση του Οργανισμού πάνω από 150 θεατρικές επιχειρήσεις θα στερηθούν τον βασικό τους οικονομικό πόρο, που είναι τα εργατικά – θεατρικά εισιτήρια.

5. Η ακίνητη περιουσία του Ο.Ε.Ε. (173 κτίρια) ανέρχεται σε 1.000.000.000 Ευρώ περίπου.

6. Να έχουν τη δυνατότητα εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, άνθρωποι του μόχθου, να απολαμβάνουν το αγαθό των διακοπών, της φυγής, έστω για λίγο, από την καθημερινότητα, μέσω των προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και μάλιστα με λεφτά δικά τους και των εργοδοτών.

Επίσης:
1.000.000 δικαιούχοι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν ήδη καταβάλει εισφορές υπέρ του Οργανισμού δεν θα λάβουν ποτέ καμία παροχή.

700.000 δικαιούχοι που έλαβαν κάποιες από τις παραπάνω παροχές δεν θα ξαναλάβουν ποτέ!
ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ...

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Εσύ, μπορείς με την φωνή σου να αντισταθείς.
Να αποτελέσεις για μας πολύτιμο σύμμαχο.


Τηλέφωνο Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Ε.Ε.: 210-5286027

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ TAXISNET ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ


Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν θα είναι διαθέσιμο σήμερα Τετάρτη 15/02/2012 και από ώρα 13:00 έως 19:00, λόγω εργασιών συντήρησης της ηλεκτρολογικής υποδομής.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.332 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Αιτήσεις από σήμερα έως 23 Φεβρουαρίου


Η Αστική  μη κερδοσκοπική εταιρία Απασχόλησης & Ανάπτυξης Νομού  ΔΡΑΜΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ» ανακοίνωσε  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε διάφορους φορείς του Ν. Δράμας συνολικά χιλίων τριακοσίων τριάντα δύο (1.332) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Δράμας.

Η διάρκεια εργασίας των προσλαμβανομένων θα είναι 5 μήνες σε μία περίοδο 12 μηνών (είτε συνεχόμενη είτε τμηματική).Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και θα αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης των ανακοινώσεων των δικαιούχων και ξεκινά από 14/2/2012 και έως 23/02/2011 καταληκτική ημερομηνία.

Επιπλέον Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ανακοίνωσε τη σύσταση γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 304 του Διοικητηρίου, ώρες 9:00 έως 13:00, προκειμένου να λαμβάνουν αιτήσεις συμμετοχής, οδηγίες συμπλήρωσης και γενικότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα. Επιπλέον μπορούν κατά τις ίδιες ώρες να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2521351304.

Δείτε την ανακοίνωση της  προκήρυξης ΚΟΧ 2.101/01/2012 εδώ 
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ 
Κατεβάστε οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης από εδώ
Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.455 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αιτήσεις έως 16 Φεβρουαρίου Από τους ακόλουθους Δικαιούχους Φορείς : ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΝ.Κ.ΚΑ) -
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΠΝΟΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ανακοινώνεται ότι ξεκινούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Χιλίων τετρακοσίων πενήντα πέντε (1.455) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Καβάλας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Από την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) καθώς και την αναλυτική ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται τα κριτήρια, ο τρόπος αξιολόγησης, ο πίνακας δικαιολογητικών, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, η έκδοση των πινάκων κατάταξης, η διαδικασία υποβολής ενδεχόμενων ενστάσεων, η διαδικασία πρόσληψης από τους ανωτέρω Δικαιούχους Φορείς σε συγκεκριμένους χώρους πληροφόρησης και υποδοχής του κοινού: α) Στο αμφιθέατρο Διοικητηρίου - Φουαγιέ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στην Καβάλα. Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 20, β) στο Δήμο Θάσου στη Θάσο, γ) στο Δήμο Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, οδός Φρ. Παπαχριστιδη 137α, δ) στο Δήμο Νέστου στη Χρυσούπολη, οδός Βενιζέλου 37. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα και στις παρακάτω διευθύνσεις :
α) στις ιστοσελίδες των δικαιούχων http://www.pnoi-kavala.com, (http://www.fonikatanaloton.blogspot.com, (http://www.opak.gr), 
β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (http://www.epanad.gov.gr) 
γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) 
δ) στις ιστοσελίδες των συμπραττόντων φορέων. http://www.pekavalas.eu, http://www.thassos.gr, http://www.kavala.gov.gr,http://www.dimospaggaiou.gov.gr, http://www.dchrisoupolis.gr
ε) και επικουρικά και στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ http://www.ankavala.gr

Η διάρκεια εργασίας των προσλαμβανομένων θα είναι 5 μήνες σε μία περίοδο 12 μηνών (είτε συνεχόμενη είτε τμηματική).
Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και θα αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης των ανακοινώσεων των δικαιούχων και αναμένεται να ξεκινά από 7/2/2012 και έως 16/02/2011 καταληκτική ημερομηνία.


ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΜΕΧΡΙ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Η ΥΠΟΒΟΛΗΣύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου και για διευκόλυνση των φορολογούμενων, παρατείνεται μέχρι τις 10 Απριλίου 2012, η προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

Όπως ο δρόμος έχει την δική του ιστορία έτσι και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης έχει την δική της ιστορία.

Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης αφορά την χρήση 2010 και έληγε αρχικά μαζί με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.Αρχικά αποσυνδέθηκε από την συν υποβολή με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, παίρνοντας ταυτόχρονα παράταση μέχρι και 30 Ιουνίου 2011. Στην συνέχεια  παρατάθηκε μέχρι 29 Ιουλίου 2011, αλλά ούτε και αυτή η παράταση ήταν αρκετή και πήγαμε σε παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011. Δεν ήταν αρκετή πάλι και αυτή η παράταση και ήρθε νέα παράταση μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2011.Όμως ούτε και εκεί τελειώνει η ιστορία της παράτασης , νέα παράταση μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2012. Και σήμερα ήρθε η τελευταία παράταση της παράτασης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την  10η Απριλίου 2012.


Τι έφταιξε και φτάσαμε ως εδώ;
Στην αρχή το πρόγραμμα για την υποβολή της δήλωσης δεν ήταν έτοιμο από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην συνέχεια είχαμε πρόγραμμα αλλά είχε κάποια λάθη.Μετά είχαμε πρόγραμμα αλλά δεν είχαμε ερμηνευτική εγκύκλιο και πολλά ερωτήματα φορολογουμένων είναι ακόμη αναπάντητα μέχρι σήμερα. 


Αν δεν βγει νέα ερμηνευτική εγκύκλιος που να αποσαφηνίζει το τοπίο, βλέπω στο τέλος να καταργείτε η υποχρέωση υποβολής για την χρήση 2010, μια και σε λίγο θα λήξει το 2011.


Ελλάς το μεγαλείο σου!!!


Κάνε κλικ 

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

89 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Το ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τριών (3) μηνών, συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί  από 9 έως 18 Μαρτίου 2012,  και όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. 
Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλετε μέχρι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ
Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση εδώ 


Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Σωτηρία Μπέλλου - Συννεφιασμένη Κυριακή

Κάνε κλικ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ


Σήμερα έπεσε στα χέρια μου ένα ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή  Γιάνη Βαρουφάκη και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, αξίζει τον κόπο να διαβάσετε και μια άλλη άποψη.(Το Γιάνης  δεν είναι ορθογραφικό λάθος.)
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο www.protagon.gr την Παρασκευή 10-02-2012 και σας το μεταφέρω αυτούσιο.

Άλλη μια φορά, τα «μέσα ενημέρωσης», τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό, στενάζουν πάνω από το λάθος ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα συμφωνηθεί η νέα δανειακή σύμβαση Ελλάδας-τρόικας. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν (κι όχι εάν) δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί η αποτυχία της.

Το ότι θα αποτύχει είναι δεδομένο. Με την ήδη αποτελματωμένη (εδώ και πολλούς μήνες) βιομηχανική παραγωγή να μειώνεται κατά 11,3% σε έναν μόνο μήνα (Δεκέμβριο), τα δημόσια έσοδα να κατρακυλούν κατά 18% τον επόμενο μήνα (Ιανουάριο), και την ανεργία να πετάει στο 20,9% (από 18.2% τον αμέσως προηγούμενο μήνα), το «πλάνο» του Μνημονίου Νο.2 βρίσκεται ήδη νοκ άουτ στο καναβάτσο της ζωής. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση προσποιείται ότι είναι όρθιο. (Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα «πλάνο» που βασίστηκε στην υπόθεση ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2012 η οικονομία θα έχει ήδη σταθεροποιηθεί.)

Οπότε, ας περάσουμε χωρίς χρονοτριβή στο ερώτημα που δεν έχουμε το δικαίωμα να αγνοούμε: Τι θα γίνει όταν η αποτυχία της νέας σύμβασης γίνει το ίδιο ξεκάθαρη με εκείνη της πρώτης (του Μνημονίου Νο.1); Ας πάρουμε τα τρία σενάρια που θέτουν υποψηφιότητα αυτές τις μέρες στον διεθνή τύπο: Το πρώτο είναι να υπάρξει νέο κούρεμα (αυτή την φορά των δανείων που έχουμε πάρει από την τρόικα) συν νέα δάνεια από την... τρόικα. Το δεύτερο είναι να εξαναγκαστεί η Ελλάδα να εξέλθει από το ευρώ. Το τρίτο είναι να αφήσουν το ελληνικό δημόσιο να πτωχεύσει εντός του ευρώ. Ας τα πάρουμε ένα-ένα.