Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.455 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αιτήσεις έως 16 Φεβρουαρίου Από τους ακόλουθους Δικαιούχους Φορείς : ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΕΝ.Κ.ΚΑ) -
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ ΠΝΟΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ανακοινώνεται ότι ξεκινούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Χιλίων τετρακοσίων πενήντα πέντε (1.455) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Καβάλας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Από την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) καθώς και την αναλυτική ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται τα κριτήρια, ο τρόπος αξιολόγησης, ο πίνακας δικαιολογητικών, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, η έκδοση των πινάκων κατάταξης, η διαδικασία υποβολής ενδεχόμενων ενστάσεων, η διαδικασία πρόσληψης από τους ανωτέρω Δικαιούχους Φορείς σε συγκεκριμένους χώρους πληροφόρησης και υποδοχής του κοινού: α) Στο αμφιθέατρο Διοικητηρίου - Φουαγιέ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στην Καβάλα. Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 20, β) στο Δήμο Θάσου στη Θάσο, γ) στο Δήμο Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, οδός Φρ. Παπαχριστιδη 137α, δ) στο Δήμο Νέστου στη Χρυσούπολη, οδός Βενιζέλου 37. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα και στις παρακάτω διευθύνσεις :
α) στις ιστοσελίδες των δικαιούχων http://www.pnoi-kavala.com, (http://www.fonikatanaloton.blogspot.com, (http://www.opak.gr), 
β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (http://www.epanad.gov.gr) 
γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) 
δ) στις ιστοσελίδες των συμπραττόντων φορέων. http://www.pekavalas.eu, http://www.thassos.gr, http://www.kavala.gov.gr,http://www.dimospaggaiou.gov.gr, http://www.dchrisoupolis.gr
ε) και επικουρικά και στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ http://www.ankavala.gr

Η διάρκεια εργασίας των προσλαμβανομένων θα είναι 5 μήνες σε μία περίοδο 12 μηνών (είτε συνεχόμενη είτε τμηματική).
Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και θα αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης των ανακοινώσεων των δικαιούχων και αναμένεται να ξεκινά από 7/2/2012 και έως 16/02/2011 καταληκτική ημερομηνία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου