Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 550 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Από αύριο Τρίτη 7 Φεβρουαρίου αρχίζουν οι αιτήσεις για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων πενήντα ατόμων (550) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΠΝΟΗΣ - Σύλλογος για το παιδί και την Οικογένεια σε συγκεκριμένους χώρους υποδοχής: α) Στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στην Καβάλα. Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 20, β) στο Δήμο Θάσου στη Θάσο, γ) στο δήμο Παγγαίου στην Ελευθερούπολη, οδός Φρ. Παπαχριστιδη 137α, δ) στο Δήμο Νέστου στη Χρυσούπολη, οδός Βενιζέλου 37, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων. Παλαιολόγου 9, Καβάλα, Τ.Κ. 654 03, απευθύνοντάς την στην ΠΝΟΗ – Σύλλογος για το παιδί και την Οικογένεια, υπόψιν κας Ψυρούκη Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2510232211).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  από 07-02-2012 έως 16-02-2012.

Διαβάστε την προκήρυξη ΚΟΧ 8.104 / 1 / 2012 εδώ
Διαβάστε τις Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) εδώ 
Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου