Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

89 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Το ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τριών (3) μηνών, συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί  από 9 έως 18 Μαρτίου 2012,  και όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη. 
Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλετε μέχρι τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ
Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση εδώ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου