Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΤΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχής ενημέρωση!
Τη νέα προκήρυξη Αυγούστου 2012 ΣΟΧ 35/2012 για Αθήνα-Πειραιά  δείτε την  εδώ

Τη νέα προκήρυξη Σεπτεμβρίου  2012 ΣΟΧ 34/2012 για Αθήνα-Πειραιά  δείτε την  εδώ


Νέα προκήρυξη Αυγούστου 2012 για Αττική  δείτε την  εδώ

Νέα προκήρυξη Αυγούστου 2012 για Θεσσαλονίκη   δείτε την  εδώ

Νέα προκήρυξη Αυγούστου 2012 για Θεσσαλονίκη  & Κατερίνη  δείτε την  εδώ

Νέα προκήρυξη Αυγούστου 2012 για Σέρρες , Κιλκίς, Πιερία , Χαλκιδική δείτε την  εδώΝέα προκήρυξη Σεπτεμβρίου 
2012 ΣΟΧ 53/2012 για Αττική  δείτε την  εδώ

Νέα προκήρυξη  Σεπτεμβρίου  για Δράμα, Καβάλα,Ξάνθη, Ροδόπη & Έβρο δείτε την  εδώ 
Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης  ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.1  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 13/01/2011 από εδώ


ΣΟΧ 19 / 2012
Νομός Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας & Κέρκυρας
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, (έξι (6) (Δ.Ε.) Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, επτά (7) ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ταχυδρομικών καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.
Αποστολή αιτήσεων από 20-01-2012 έως και 30-01-2012.Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και πληροφορίες επικοινωνήστε στο 26510-22080.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ  

ΣΟΧ 18 / 2012
Νομός Φθιώτιδας,Βοιωτίας, Εύβοιας & Ευρυτανίας
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ταχυδρομικών καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς 
Φθιώτιδας,Βοιωτίας, Εύβοιας & Ευρυτανίας.
Αποστολή αιτήσεων από 19-01-2012 έως και 30-01-2012.Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22310-66780 ή 66787.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 17 / 2012 
Νομός Δράμας ,Καβάλας, Ξάνθης,Ροδόπης & Έβρου
Πρόσληψη, προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων { δεκαεννέα (19) (Δ.Ε.) Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, είκοσι (20) ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών }, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Νομών Δράμας ,Καβάλας, Ξάνθης,Ροδόπης & Έβρου.
Οι ημερομηνίες αποστολής των αιτήσεων αναμένονται. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2510-226946.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 
                                                                  
ΣΟΧ 6/ 2012
Νομός Θεσσαλονίκης
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στην Μονάδα Διαλογής του Νομού Θεσσαλονίκης.
Αποστολή αιτήσεων από 23-01-2012 έως και 01-02-2012. Για επιβεβαίωση  των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 2310-289564.
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της προκήρυξης εδώ  

ΣΟΧ 16 / 2012
 
Νομός Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας & Μεσσηνίας
Πρόσληψη, προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων Δ.Ε. Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Νομών Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας , Μεσσηνίας.
Αποστολή αιτήσεων από 18-01-2012 έως και 27-01-2012.Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ όπως αναγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ  

ΣΟΧ 15 / 2012
Νομός Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου & Κεφαλληνίας
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα εννέα (49) ατόμων, { δώδεκα (12) (Δ.Ε.) Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, τριάντα τριών (33) ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών και τεσσάρων (4)  Δ.Ε.  Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ(8)μηνών μερικής  απασχόλησης  (4 ώρες ημερησίως)}, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ταχυδρομικών καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
Αποστολή αιτήσεων από 18-01-2012 έως και 27-01-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον  πληροφορίες επικοινωνήστε 22310-66780 ή 66787.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 14 / 2012 
Νομός Λευκάδος
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, Δ.Ε. Διανομέων πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Λευκάδος.
Αποστολή αιτήσεων από 21-01-2012 έως και 30-01-2012. Για επιβεβαίωση  των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 26450-23909. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 13 / 2012 
Νομός Ηρακλείου, Ρεθύμνου & Λασιθίου
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι επτά (27) ατόμων (είκοσι (20) ΔΕ Διανομέων και ενός (1) ΔΕ Οδηγού πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών έξι (6) Δ.Ε. Διανομέων, μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου.
Αποστολή αιτήσεων από 20-01-2012 έως και 30-01-2012. Για επιβεβαίωση  των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 2810-302844 ή 302847. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 12 / 2012
Νομός Σερρών
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, ( ένας (1) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, τρείς (3) ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ταχυδρομικών καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Σερρών.
Αποστολή αιτήσεων από 23-01-2012 έως και 01-02-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23210-51211.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 10 / 2012
Νομός Πιερίας
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, (δύο (2) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, έναν (1) ΔΕ Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ταχυδρομικών καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Πιερίας.
Αποστολή αιτήσεων από 18-01-2012 έως και 27-01-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23510-31611.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 7 / 2012
Νομός Λάρισας & Μαγνησίας
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων ( (15) Δ.Ε. Διανομέων και (20) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης) πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στις Μονάδες Ταχ. Έργου των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας.
Αποστολή αιτήσεων έως 21-01-2012. Για επιβεβαίωση  των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 2410-237381.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ  


23 σχόλια:

 1. δυστυχώς ο σύνδεσμος για το ΣΟΧ12/2012 του νομού Σερρών παραπέμπει στον αντίστοιχο του νομού Πιερίας :(

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστώ για την υπόδειξη ο σύνδεσμος διορθώθηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εδώ http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c467218/fa.file/0/parartima_epoxiko_19_el_GR.doc θα βρεις τα σχετικά αν έχεις πάλι απορίες εδώ είμαστε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πλέον είναι δημοσιευμένα κάτω από την ανάρτηση για όσους τα χρειαστούν!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα αποτελέσματα του ΣΟΧ 1/2012 για τα ΕΛΤΑ έχουν βγεί? Από που μπορούμε να τα μάθουμε? Τους παιρνω τηλέφωνο κ δεν απαντουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 ήταν για 178 θέσεις οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουν στείλει αρκετοί αιτήσεις και θα καθυστερήσουν λίγο τα αποτελέσματα.Γύρω στον μήνα από ότι είπαν τα ΕΛΤΑ σε όσους κατάφεραν και μίλησαν μαζί τους στο τηλέφωνο.

   Διαγραφή
 7. Μήπως γνωρίζουμε αν έχουν βγει τα αποτελέσματα ΣΟΧ 15/2012?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μήπως γνωρίζουμε αν έχουν βγει τα αποτελέσματα ΣΟΧ 7/2012?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ότι βγαίνει για τις θέσεις των ΕΛΤΑ αναρτάτε εδώ http://et.diavgeia.gov.gr/f/elta/find/eia:8

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα για ΣΟΧ6/2012,ΣΟΧ8/2012

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μήπως ξέρει κάποιος αν έχουν βγει τα αποτελέσματα για το σοχ 13/2012?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. για σοχ16/2012 δεν εχει βγει κατι ακομα, ε??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. πήρα τηλεφωνο για να μάθω για τα αποτελέσματα και μου είπαν ότι έχει ακυρωθεί η προκύρηξη αυτή λόγο κρίσης ισχύει? (αναφέρομαι στην προκήρυξη σοχ1/2012 για τα Σπάτα και το Κρυονέρι)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Εχουν δημοσιευθει τα αποτελεσματα για σοχ 7/2012

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Γνωρίζετε να εχουν βγει τα αποτελεσματα ΕΛΤΑ ΣΟΧ 3/2012

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Τα αποτελεσματα για ΣΟΧ 1/2012 έχουν βγει γιατι εχει περασει παραπανω απο μηνας???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ειναι αναρτημενα στην Απελου,στα κεντρικα.

   Διαγραφή
 17. Παιδια ξερει κανεις τι προυποθεση υπαρχει για να ειναι καποιος στους επιλαχοντες??ΣΤΗ ΣΟΧ 1 /2012 ΕΙΧΑ 1520 ΜΟΡΙΑ ΑΛΛΑ..ΤΖΙΦΟΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Τα αποτελέσματα εσωτερικής εκμετάλευσης για ΣΟΧ 12/2012 δεν έχουν αναρτηθεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δικό μας λάθος τώρα υπάρχουν ...
   http://kaneklik.blogspot.com/2012/03/122012.html

   Διαγραφή