Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012

ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΟΑΕΔ


Με δύο νέα προγράμματα ξεκινάει την χρονιά ο ΟΑΕΔ. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά  την διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας , ενώ το δεύτερο αφορά τους τους ανέργους των επιχειρήσεων«ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του Νομού Θεσσαλονίκης.

Με το πρώτο πρόγραμμα δίνονται κίνητρα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το χρόνο, προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους στις θέσεις εργασίας του, μέσω της επιδότησης του 40% των εργοδοτικών εισφορών και ξεκινάει από την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου.


Το δεύτερο πρόγραμμα έχει ως σκοπό την στήριξη 680 ατόμων που έμειναν άνεργοι, γιατί οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν δέχθηκαν τις συνέπειες της κρίσης που πλήτει τον κλάδο τους και την περιοχή τους.Η στήριξη επιτυγχάνετε είτε επιδοτώντας την απασχόληση τους για τρία χρόνια σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, είτε επιχορηγώντας, επίσης για διάστημα τριών ετών, τη δημιουργία επιχείρησης από τον άνεργο.

Διαβάστε την πλήρη παρουσίαση των προγραμμάτων
α) "Επιδότηση του 40% των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας" εδώ 
β) "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης για 680 απολυμένους επιχειρήσεων του Ν. Θεσσαλονίκης"  εδώ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου