Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΙΣ 730.621 ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ


Στα 730.621 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Δεκέμβριο. Από αυτά 311.825 είναι άνδρες (ποσοστό 42,68%) και 418.796 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,32%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 2,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,16% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 27,33% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,52%. 

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,84% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 36,23%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,74% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,19%. 

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,85% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,50% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,65%. 

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 273.867 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 60.059 άτομα, ποσοστό 28,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 59,95% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 26,59% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 9,38% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το 2,81% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, το 0,93% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,34% είναι λοιποί επιδοτούμενοι. 

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 44.596, μειωμένες κατά –24,65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (59.187) και μειωμένες κατά –10,22% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (49.673). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 28.060 (μειωμένες κατά –14,00% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –5,53% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 24.219 (μειωμένες κατά –60,55% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –21,30% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 18.124 (μειωμένες κατά –13,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –19,99% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 52.279, το 46,33% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –44,39% από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (94.017) και μειωμένο κατά –13,55% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (60.476). 

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά –25.807 θέσεις εργασίας, έναντι –55.855 τον Νοέμβριο και –33.455 τον Δεκέμβριο του 2010. 

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Δεκέμβριο του 2011. 

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για το μήνα Δεκέμβριο 2011 ανήλθε σε 730.621 άτομα. Από αυτά 291.804 (39,94%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 438.817 (60,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 35,30% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,15%. 

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 311.825 είναι άνδρες (ποσοστό 42,68%) και οι 418.796 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,32%). 

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 461.426 άτομα (ποσοστό 63,16%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 199.670 άτομα (ποσοστό 27,33%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 69.525 άτομα (ποσοστό 9,52%). 

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 342.188 άτομα (ποσοστό 46,84%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 264.735 άτομα (ποσοστό 36,23%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 115.019 άτομα (ποσοστό 15,74%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.679 άτομα (ποσοστό 1,19%). 

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 678.386 άτομα (ποσοστό 92,85%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 40.151 άτομα (ποσοστό 5,50%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 12.084 άτομα (ποσοστό 1,65%). 

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Δεκέμβριο 2010) καταγράφηκαν: 
  • Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 14.928 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 2,09%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (15,41%) και αύξηση κατά 77.069 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 11,79% από τον Δεκέμβριο του 2010. 
  • Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 3.956 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,37%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Κρήτης (2,36%) και αύξηση κατά 56.679 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 24,11% από τον Δεκέμβριο του 2010. 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Δεκέμβριο 2011 ανήλθε σε 177.270 άτομα, από τα οποία 35.527 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 141.743 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 

Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται σε 273.867 άτομα. Από αυτά 164.178 (ποσοστό 59,95%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 72.819 (ποσοστό 26,59%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 25.683 (ποσοστό 9,38%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 7.704 (ποσοστό 2,81%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, 2.560 (ποσοστό 0,93%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και 923 (ποσοστό 0,34%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 248.583 άτομα. 

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Δεκέμβριο 2010) καταγράφηκαν: 
  • Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 60.059 άτομα και μείωση κατά –4.037 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2010. 
  • Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 15.145 άτομα και αύξηση κατά 5.443 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2010. 
  • Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 44.914 άτομα και μείωση κατά –9.480 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2010. 
  • Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 64.821 άτομα και μείωση κατά –5.932 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2010. 
Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 44.596, μειωμένες κατά –24,65% από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (59.187) και μειωμένες κατά –10,22% σχετικά με τον Δεκέμβριο του 2010 (49.673). 

Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 28.060, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά –4.569 άτομα. 

Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 24.219, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά –37.169 άτομα. 

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 52.279, το 46,33% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –44,39% από τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο (94.017) και μειωμένο κατά –13,55% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (60.476). 

Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται σε 18.124 μειωμένες κατά –19,99% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (22.652) και μειωμένες κατά –13,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (21.025). 

Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ 
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε –25.807 έναντι –55.855 τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο και –33.455 τον Δεκέμβριο του 2010. 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου