Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 21 ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

Στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του κράτους, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης και ο Υφυπουργός Μανούσος Βολουδάκης, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία, προχωρούν σε μια σειρά συγχωνεύσεων και καταργήσεων οργανισμών και φορέων του Δημοσίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Η διαδικασία ξεκινά με μια πρώτη φάση συγχωνεύσεων και καταργήσεων, η οποία θα αποτελέσει οδηγό της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των φορέων του Δημοσίου που ακολουθεί.

Oι οργανισμοί που συγχωνεύονται, είναι οργανισμοί που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες. Mε τη συγχώνευση, θα είναι σε θέση να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στον πολίτη, με χαμηλότερο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και αυτό γιατί θα μπορέσουν οι νέοι, συγχωνευμένοι οργανισμοί να αξιοποιήσουν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους, με εξορθολογισμό της χρήσης ακινήτων, περιορισμό διοικητικών συμβουλίων και διευθυντικών θέσεων, εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, κλπ.

Οι οργανισμοί που καταργούνται, είναι οργανισμοί που είτε έχουν περιορισμένων διαστάσεων πραγματικό αντικείμενο, είτε το αντικείμενό τους μπορεί να υπηρετηθεί αποτελεσματικότερα από τις κεντρικές υπηρεσίες του κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργείου.

Πρέπει να γίνει σαφές, ότι το πλεονάζον προσωπικό των οργανισμών που συγχωνεύονται ή καταργούνται δεν απολύεται αλλά μετακινείται σε θέση αντίστοιχη των προσόντων του και των αναγκών του δημοσίου. Πρέπει ακόμη να γίνει σαφές ότι καμιά υπηρεσία πραγματικά παρεχόμενη προς τον πολίτη δεν παύει να παρέχεται. Όλες οι ως τώρα πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες από τους υπό κατάργηση ή συγχώνευση φορείς, θα παρέχονται είτε από τους νέους συγχωνευμένους οργανισμούς είτε από τα εποπτεύοντα Υπουργεία.

Σε πρώτη φάση συγχωνεύονται ή καταργούνται 21 φορείς ή ομάδες φορέων, αποτελούμενες από 213 νομικά πρόσωπα ανά την επικράτεια. Από τη συγχώνευση προκύπτουν 9 ομάδες φορέων, αποτελούμενες από 34 νομικά πρόσωπα. Στους οργανισμούς αυτούς απασχολούνται συνολικά 5.256 εργαζόμενοι. Ο κρατικός προϋπολογισμός επιχορηγεί τους οργανισμούς αυτούς αθροιστικά με περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ (39.383.877 ευρώ).

Για την πρώτη αυτή πιλοτική φάση του εγχειρήματος, επελέγησαν οι περιπτώσεις της πλέον προφανούς ανάγκης συγχωνεύσεως ή καταργήσεως φορέων. Εντός του Αυγούστου θα είναι έτοιμες και οι κανονιστικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα υλοποιηθούν οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση του συνόλου σχεδόν των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου από ειδική υπηρεσία του Υ.Δ.Μ.&Η.Δ.. Η μελέτη αυτή αξιολογεί με βάση ορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια περισσότερους από χίλιους φορείς, που είτε άμεσα χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε χρηματοδοτούνται από πόρους που τους αποδίδονται στη βάση νομοθετικών ρυθμίσεων. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε πρώτα συμπεράσματα ως το τέλος Αυγούστου, εκτιμάται δε ότι θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις εκατοντάδων φορέων, με αντίστοιχα οφέλη ως προς την αποτελεσματικότητα και το κόστος λειτουργίας του δημοσίου.

Ακολουθεί η λίστα με τους φορείς:

Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2012 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ


Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η  έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων του έτους 2012 .Η  διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων, έχει οριστεί στις εξής ημερομηνίες:

 • Από την 25η Ιουλίου 2012 για τους δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω.
 • Από την 3η Σεπτεμβρίου 2012 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά.
 • Από την 1η Οκτωβρίου 2012 για τους δικαιούχους με ένα παιδί.
Οι αιτήσεις καθώς και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του οικογενειακού επιδόματος που υποβάλλονται μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείου  παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών. Τελευταία ημερομηνία λήξης του οικογενειακού επιδόματος έτους 2012 είναι η 31-1-2013.

Για τη χορήγηση του επιδόματος μέσω των Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού πλέον δεν απαιτείται η προσκόμιση Αποσπασμάτων Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης αναζητούνται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος on line διασύνδεσης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΔ.

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνεται με πίστωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ ΕΤΕ, μετά την επίδειξη του βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το οικογενειακό επίδομα σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί, εάν ο δικαιούχος δεν εμφανίζεται πρώτος στο βιβλιάριο ΕΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα οικογενειακά επιδόματα παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.Κυριακή 22 Ιουλίου 2012

180 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Μέχρι την Τρίτη 31 Ιουλίου έχουν περιθώριο να στείλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη 180 θέσεων ορισμένου χρόνου (έως 7 μηνών) διαφόρων ειδικοτήτων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ
Συμπληρώστε την αίτησή σας ηλεκτρονικά εδώ 


Κάνε κλικ

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε1 ,Ε9 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ


Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη θα δοθεί τελευταία παράταση του χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως και 31 Ιουλίου.

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του φόρου δεν εξαρτώνται από την ημερομηνία υποβολής καθόσον όλες οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία θα έχουν την ίδια μεταχείριση.
Οι λογιστές και τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία είναι σκόπιμο να μεριμνήσουν τόσο για την σωστή κατανομή του χρόνου υποβολής δηλώσεων όσο και για την ενημέρωση των φορολογουμένων για τις αρνητικές επιπτώσεις της μη ή της εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων. 

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι ήδη ο ρυθμός υποβολής δηλώσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) είναι υπερδιπλάσιος του περσινού τα συστήματα έχουν ανταποκριθεί πλήρως.
Η ΓΓΠΣ συνεχίζει να παρακολουθεί και να ενισχύει τα συστήματα της ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς ταλαιπωρία όλοι οι φορολογούμενοι.
Τέλος, κατόπιν αιτημάτων, φορολογουμένων οι όποιοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά λόγω του ότι οι αποδοχές τους καταβάλλονται στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα η καταληκτική ημερομηνία για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έληγε στις 16 Ιουλίου θα παραταθεί για τελευταία φορά μέχρι και 31 Ιουλίου 2012.
Επίσης παρατείνεται και η υποβολή Ε9 έως 30 Νοεμβρίου 2012.


Κάνε κλικ 

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

ΒΡΕΙΤΕ ΦΤΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...

Σκέφτεστε να πάτε διακοπές και θέλετε να βρείτε την φθηνότερη τιμή ανάμεσα σε πολλές ιστοσελίδες κρατήσεων;

Σας βρήκαμε την μοναδική μηχανή αναζήτησης ξενοδοχείων που ψάχνει σε πάνω από 100 ιστοσελίδες κρατήσεων για να βρει την πιο συμφέρουσα τιμή για σας.                                                                      Δοκιμάστε την δεν έχετε να χάσετε κάτι!
Μοναδικές προσφορές - μέχρι μείον 80%Συγκρίνετε τιμές από 100 ιστοσελίδες κρατήσεων ξενοδοχείων με ένα μόνο κλικ

Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΚΟΜΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2009


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2009, θα κλείσει οριστικά στις 16/07/2012.

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

150 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ) ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ


To Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), προκήρυξε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ( 8 μηνών )  150 θέσεων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις και τις θέσεις ανά νομό:
 1. Νομός Αττικής
 2. Νομός Θεσσαλονίκης
 3. Νομός Μαγνησίας
 4. Νομός Δωδεκανήσου
 5. Νομός Φθιώτιδας
 6. Νομός Φωκίδας
 7. Νομός Ευβοίας
 8. Νομός Ροδόπης
 9. Νομός Χανιών
 10. Νομός Ιωαννίνων
 11. Νομός Αχαΐας
 12. Νομός Αιτωλοκαρνανίας
 13. Νομός Καστοριάς
 14. Νομός Κοζάνης
 15. Νομός Ηρακλείου
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :
1) Ε.Τ.Α.Α., Ενιαίες Υπηρεσίες, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρνη 22, τ.κ. 104 33, υπόψη κας Αρ. Βαρκάρη (τηλ. επικοινωνίας:210 5217 413, 414) , ή
2) Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, τμήμα Διοικητικού, Αχαρνών 27, τ.κ. 104 39- Αθήνα υπόψη κας Μ. Σωτηροπούλου (τηλ. επικοινωνίας : 210 8227 054, 8820 439), ή
3)Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, Σωκράτους 53, τ.κ. 104 31- Αθήνα υπόψη κας Ν. Γεωργακή , (τηλ. επικοινωνίας : 210- 5217415).

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης από εδώ.
Κατεβάστε τα αντίστοιχα παραρτήματα ΑΣΕΠ για Σ.Ο.Χ. , γλωσσομάθειας, γνώσης Η/Υ.


Κάνε κλικ 


Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ" ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Καιρός να πάρουν παράδειγμα από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και άλλες τράπεζες!Παράταση έως τις 30/4/2013 λαμβάνει το πρόγραμμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου «Προστατεύω τους Ανέργους» το οποίο αφορά σε αναστολή της καταβολής δόσεων δανείων σε υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, διέθεσε το προϊόν«Προστατεύω τους Ανέργους» το 2010.

Η ρύθμιση δανείου προβλέπει:
 • έως 12 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα καταναλωτικά δάνεια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.
 • έως 24 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια, με δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου έως 5 έτη.

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 400 ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού τετρακοσίων (400) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) για τις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτρολογικού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παραλαβή αιτήσεων πρόσληψης από σήμερα μέχρι και 11/07/2012 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά  µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου  υπόψιν κ. Αικατερίνης Ματλά (τηλ. επικοινωνίας: 2310-877128). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Διαβάστε - Κατεβάστε :
 1. Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης σε μορφή .pdf
 2. Έντυπο Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε μορφή .pdf
 3. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (α. Κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα,  β. Απασχόληση σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο ως εποχικό προσωπικό το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο) σε μορφή .pdf
 4. Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση πρόσληψης σε Ο.Τ.Α. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε μορφή .pdf 
 5. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) σε μορφή .pdf
ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΛΗΓΕ ΣΗΜΕΡΑ


Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Ζανιά, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, παρατείνεται:

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 2 Ιουλίου 2012, έως και τις 10 Ιουλίου 2012.