Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ" ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Καιρός να πάρουν παράδειγμα από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και άλλες τράπεζες!Παράταση έως τις 30/4/2013 λαμβάνει το πρόγραμμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου «Προστατεύω τους Ανέργους» το οποίο αφορά σε αναστολή της καταβολής δόσεων δανείων σε υφιστάμενους πελάτες της Τράπεζας που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, διέθεσε το προϊόν«Προστατεύω τους Ανέργους» το 2010.

Η ρύθμιση δανείου προβλέπει:
  • έως 12 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα καταναλωτικά δάνεια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.
  • έως 24 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια, με δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου έως 5 έτη.
Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, το δάνειο θα εκτοκίζεται με το συμβατικό επιτόκιο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται ακόμα και στην περίπτωση όπου ο ένας από τους συνδικαιούχους του δανείου είναι άνεργος.

Εάν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (μέχρι 89 ημέρες) προσφέρονται στον πελάτη οι παρακάτω επιλογές:
  • Άμεση καταβολή αυτών
  • Καταβολή αυτών σε ισόποσες πληρωμές κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος
  • Καταβολή μόνο τόκων (που δημιουργήθηκαν από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές) σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος χωρίς ο πελάτης να καταβάλλει τόκους υπερημερίας.
Πηγή:www.ttbank.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου