Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Παράταση προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ για περιοδικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις 30/04/2014

Ότι του φανεί του Λωλοστεφανή!!!


Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι για περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν σήμερα 30/04/2014, η προθεσμία καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει, επίσης, σήμερα 30/04/2014.

Ωστόσο, λόγω τεχνικού προβλήματος του TAXISnet, για ορισμένες από τις ανωτέρω δηλώσεις οι ταυτότητες οφειλής που έχουν εκδοθεί αναφέρουν λανθασμένα ως καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου την 30/05/2014.

Οι υποκείμενοι στο φόρο καλούνται να καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο έως την Παρασκευή 02/05/2014.

Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος


Από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων εσόδων δημοσιεύθηκε οδηγός για την ορθή συμπλήρωσης της αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος. 
Κατεβάστε τις οδηγίες από εδώ  

Κάνε κλικ

Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.

Όχι η δική μας ανάρτηση δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο .... 


Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε απάντηση  σε συγκεκριμένο ερώτημα φορολογουμένου το οποίο αφορούσε τις υπηρεσίες μεταφορών. Άντε να δούμε πότε θα μάθουμε τι εννοεί ο "ποιητής"  στον ν.4172/2013 για όλες τις άλλες υπηρεσίες, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα  δεν έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος για την παρακράτηση του φόρου. 


ΘΕΜΑ: Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων  εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις. 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 64