Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 179 ΘΕΣΕΩΝΣΟΧ 34 / 2012

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

Αποστολή αιτήσεων από 06-09-2012 έως και 17-09-2012. Για επιβεβαίωση  των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 210-3353229 και  210-3353487. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 


Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε.Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (αν η προκήρυξη το απαιτεί) - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ

Κάνε κλικ  

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 29 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ


Την  προκήρυξη Αυγούστου 2012 ΣΟΧ 35/2012 για Αθήνα-Πειραιά  δείτε την  εδώ

Τη νέα προκήρυξη Σεπτεμβρίου  2012 ΣΟΧ 34/2012 για Αθήνα-Πειραιά  δείτε την  εδώ


ΣΟΧ 55 / 2012

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό μ ε σύ βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ ένου χρόνου, είκοσι εννέα (29) άτομα ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών , πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ, Ν. Μάκρης, Αναβύσσου, Καπανδριτίου, Αυλώνα, (ρωπού, Κερατέας, Λαυρίου, Κορωπίου και Ραφήνας.


Αποστολή αιτήσεων από 04-09-2012 έως και 13-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλ.: 210 3353228 και 3353487. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ


Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε. Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2.

Κατεβάστε

Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (αν η προκήρυξη το απαιτεί) - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΤΑ 62 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ , ΛΑΣΙΘΙ ,ΧΑΝΙΑ , ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΟΧ 49 / 2012


Τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν 56 Διανομείς, 4 Οδηγούς και 2 Διαμετακομιστές πλήρους απασχόλησης για (8) μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνου.


Αποστολή αιτήσεων από 03-09-2012 έως και 12-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλ.: 2810302844  2810302847. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε. Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2.

Κατεβάστε

Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (αν η προκήρυξη το απαιτεί) - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΤΑ 48 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ,ΕΥΒΟΙΑ,ΦΩΚΙΔΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ


ΣΟΧ 38 / 2012


Τα ΕΛΤΑ και Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαµία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόµων, ((41) Ειδικότητας ∆.Ε. ∆ιανοµέων και (7)  Ειδικότητας ∆.Ε. Εσωτερικής Εκµετάλλευσης , πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 µηνών) για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., των Νοµών Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας και Ευρυτανίας 

Αποστολή αιτήσεων από 30-08-2012 έως και 10-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλ.: 22310 66780 ή 66787. 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε. Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2.

Κατεβάστε

Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (αν η προκήρυξη το απαιτεί) - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ


ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Bryan Adams - Summer of 69 -  (1984)
Κάνε κλικ

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ , ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργού Εργασίας ( η προηγούμενη είχε εκδοθεί πριν ένα μήνα ), οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από 1 Μαρτίου 2013 τα παρακάτω έντυπα :

 • Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,
 • Ε4. Πίνακας προσωπικού,
 • Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
 • Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,
 • Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,
 • Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και
 • Ε9. Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.
Στην ίδια απόφαση ορίζεται μεταβατικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου 2012 έως 28 Φεβρουαρίου  2013 , κατά το οποίο οι εργοδότες μπορούν προαιρετικά να υποβάλουν  τα προαναφερθέντα έντυπα ηλεκτρονικά.
Υπόδειγμα των νέων εντύπων μπορείτε να βρείτε στο τέλος της απόφασης.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασηςμε Aριθ. πρωτ.: 17227/32/ 22-08-2012 εδώ

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

ΕΛΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΟΧ 45 / 2012


Αποτελέσματα 

Θέσεις Θεσσαλονίκης εδώ
Θέσεις Κατερίνης εδώΤα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσαν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατόν επτά (107) ατόμων (68 ΔΕ Διανομέων, Πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), (33 ΔΕ Διανομέων, Πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών) και (6 ΥΕ Διαμετακομιστών Πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Κεντρικής Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (Μονάδων Διανομής, Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης και Μονάδας Διανομής Κατερίνης, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Πιερίας
Αποστολή αιτήσεων από 24-08-2012 έως και 03-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε : για τις θέσεις της Θεσσαλονίκης τηλ.: 2310 289564 – 2310 289594 για τις θέσεις της Κατερίνης τηλ. επικοινωνίας 23510 25487.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ


Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε. Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης  ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (αν η προκήρυξη το απαιτεί) - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ

Κάνε κλικ  

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ, ΠΙΕΡΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣΣΟΧ 40/2012 (ΚΙΛΚΙΣ) 

Τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων πλήρους απασχόλησης (3 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 3 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Κιλκίς.

Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012.  Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23410-24265.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ ΣΟΧ 41/2012 (ΠΙΕΡΙΑ) 

Τα  ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους απασχόλησης (2 στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 2 στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Πιερίας.
Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012 Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23510-31611 ,23530-22220. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 42/2012 (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) 

Τα  ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων πλήρους απασχόλησης (6 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 8 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής.
Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012 Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23710-223472 ,23720-22221. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ ΣΟΧ 43/2012 (ΣΕΡΡΕΣ) 

Τα  ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους απασχόλησης ( 2 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 2 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Σερρών.
Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012 Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23210-51211.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 


ΣΟΧ 47/2012 (ΣΕΡΡΕΣ) 
Τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων (ΔΕ Διανομέων, Πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Κεντρικής Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (Μονάδας Διανομής Σερρών), που εδρεύει στο Νομό Σερρών 

Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23210 59970.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε.Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης  ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ

Κάνε κλικ  

Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 29 ΘΕΣΕΩΝ


Νέα προκήρυξη ΣΟΧ 45/2012 για Θεσσαλονίκη  & Κατερίνη  δείτε την  εδώ
Νέα προκήρυξη Αυγούστου 2012 για Σέρρες , Κιλκίς, Πιερία , Χαλκιδική δείτε την  εδώ


ΣΟΧ 39 / 2012

Τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσαν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων πλήρους απασχόλησης (22 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 7 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Αποστολή αιτήσεων από 24-08-2012 έως και 03-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 2310-277434 ,2310-227688.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώΠροσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε.Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2


Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης  ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ

Κάνε κλικ  

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 288 ΘΕΣΕΩΝ


Τη νέα προκήρυξη Σεπτεμβρίου  2012 ΣΟΧ 34/2012 για Αθήνα-Πειραιά  δείτε την  εδώ

Νέα προκήρυξη Σεπτεμβρίου 2012 ΣΟΧ 53/2012 για Αττική  δείτε την  εδώ

ΣΟΧ 35 / 2012

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) ατόμων ΔΕ. δ ιανομέων, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νομό Αττικής .
Αποστολή αιτήσεων από 22-08-2012 έως και 31-08-2012. Για επιβεβαίωση  των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 210-3353228 και  487. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 


Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε.Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ

Κάνε κλικ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 675 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣΤο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ πρόκειται να απασχολήσει ως ανάδοχος φορέας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον Νομό Πιερίας συνολικά 675 άτομα.


Οι θέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη ΚΟΧ 5.205/1/2012 το κείμενο της οποίας μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ . 
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων   από 22-08-2012 έως 31-08-2012.

Κάνε κλικ

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2012

3.273 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΧΡΙ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ πρόκειται να απασχολήσει ως ανάδοχος φορέας σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλονίκη συνολικά 3.273 άτομα. Αφορά θέσεις εργασίας σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Αναλυτικά οι θέσεις ανά προκήρυξη είναι οι παρακάτω:
 • 1.204 άτομα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, δείτε την προκήρυξη ΚΟΧ 5.202 / 01 / 2012 εδώ 
 • 1.062 άτομα στον Κεντρικό Τομέα της Θεσσαλονίκης, στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης, δείτε την προκήρυξη ΚΟΧ 5.202A / 01 / 2012 εδώ 
 • 1.007 άτομα στο Υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης δείτε την προκήρυξη ΚΟΧ 5.202Β / 01 / 2012  εδώ  .

Κάνε κλικ

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

ΤΟ "ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ" ΠΑΕΙ ΘΑΛΑΣΣΑ!Το Κάνε κλικ από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου πάει θάλασσα ώστε να γεμίσει τις σχεδόν  άδειες μπαταρίες του και να επιστρέψει ξεκούραστο και ανανεωμένο για την νέα χειμερινή σεζόν.

Κατά την διάρκεια των ολιγοήμερων διακοπών, το Κάνε κλικ θα παρακολουθεί  τα γεγονότα και τις εξελίξεις και, σε περίπτωση που χρειασθεί (ουσιαστικά αν κάτι δεν αναδειχθεί από τα άλλα blog ή τα ΜΜΕ), θα παρέμβει με ανάρτησή του (ευτυχώς είμαστε πολλοί στον χώρο).

Εύχομαι σε όλους καλό και δροσερό θέρος!

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

ΜΕΧΡΙ 1,18 € ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Πολλοί θα διαβάσατε ότι από την Δευτέρα 6 Αυγούστου αλλάζει ο ο τηλεφωνικός αριθμός του ΕΟΠΥΥ μέσω του οποίου θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να κλείνουν τηλεφωνικό ραντεβού με τα συμβεβλημένα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ. Η είδηση όμως είναι ότι ενώ μέχρι σήμερα ο ασφαλισμένος χρεωνόταν μια αστική μονάδα ανά κλήση (0,03€) τώρα, το κλείσιμο του ραντεβού θα αυξηθεί σε 0,99€ ανά κλήση για το 14884 και 1,08€ για το 14900 όταν η κλήση γίνεται από σταθερό τηλέφωνο. Ενώ όταν η κλήση για ραντεβού με ιατρό πραγματοποιηθεί από κινητό , θα κοστίζει ακόμη πιο ακριβά, 1,18€ ανά λεπτό.  

Το όλο θέμα ανέδειξε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών , και απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ την οποία παραθέτουμε παρακάτω αυτούσια.  

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

" ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ" Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΒΗΣ ΣΑΜΕΛΗ


"Μια βόλτα στα σύννεφα" ο τίτλος της πρώτης ποιητικής συλλογής της Στέβης Σαμέλη, ένα κράμα ρομαντισμού και ρεαλισμού, που στόχο έχει να σας παρασύρει μαζί της πάνω και πέρα από την πεζή καθημερινότητα... 

Σε μια εποχή που τείνει να ξεχαστεί η ουσία, ένα βιβλίο υμνεί την αγάπη. Την αγάπη στον άνθρωπο, στο σύντροφο, στο δημιουργό, στον εαυτό μας τον ίδιο... Την αληθινή αξία, την μόνη πραγματικότητα και την ουσία της ζωής ! 

Η πρώτη ποιητική συλλογή της Στέβης Σαμέλη με τίτλο «Μια βόλτα στα σύννεφα»  (εκδόσεις Ιωλκός, 2012) απευθύνεται σε εκείνους που πορεύονται ακόμα με βλέμμα αθώο και σε εκείνους που τείνουν να ξεχάσουν, πως ζεις πραγματικά μόνο αν αγαπάς, φέρνοντας θύμησες από έναν άλλον κόσμο, μακρινό και κοντινό μαζί.

Μια περιήγηση σ’ έναν κόσμο ακόμα ζωντανό, εκεί που το όνειρο και η αλήθεια συναντιούνται, για να μας θυμίσουν ποιοι στ’ αλήθεια είμαστε. Με οδηγό την αγάπη,ένα σύντομο ταξίδι στη ζωή, στον έρωτα, στο θάνατο. Μια εσωτερική διαδρομή, κάτω από το λαμπερό φως μιας αλήθειας που τείνει να περάσει στη λήθη.


Δείγμα γραφής:


ΚΟΙΤΑ ΨΗΛΑ!

Ματώνεις...
Δακρύζεις...
Πονάς...
Ψυχή μου κοίτα ψηλά,
ένας ήλιος σού γελάει μέσα απ’ τα σύννεφα!

Εκδόσεις "Ιωλκός" - Ιούνιος 2012. Κυκλοφορεί σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Κάνε κλικ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΓΙΟΡΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και οι καλλιεργητές των κοινωνικών της λαχανόκηπων γιορτάζουν την επιτυχημένη πρώτη τους καλλιεργητική περίοδο και σας προσκαλούν στη γιορτή αλληλεγγύης που διοργανώνουν την Τετάρτη 1 Αυγούστου στις 8μμ. στο αγρόκτημα του πρώην καπνολογικού ινστιτούτου.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
 • Ομιλία για τους θεσμούς αλληλεγγύης
 • Προσφορά προϊόντων των κοινωνικών λαχανόκηπων σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη
 • Βράβευση του καλύτερου λαχανόκηπου
Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με δωρεάν φαγητό και ποτό, προσφορά των καλλιεργητών και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Κάνε κλικ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 232 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Η ΑΡΣΙΣΚοινωνική Οργάνωση  Υποστήριξης Νέων Δικαιούχος στο πλαίσιο της πράξης ανακοίνωσε την πρόσληψη διακοσίων τριάντα δύο (232) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης Πλην Δήμου Θεσσαλονίκης,

Ο χρόνος απασχόλησης του κάθε ωφελούμενου θα είναι διάρκειας πέντε (5) έως δέκα (10) μηνών σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο κάθε ωφελούμενος θα εργάζεται πενθήμερο (5 ημέρες) με πλήρη ή μερική απασχόληση και οι αποδοχές του θα ανέρχονται στο ποσό των 25€ ημερησίως κι έως 625€ μηνιαίως αναλόγως τροποποιημένες για τη μερική απασχόληση, ενώ οι ασφαλιστικές του εισφορές θα καλυφθούν από το ειδικό πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η παρούσα πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας 8, «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της υπ' αριθμόν ΚΟΧ 109.202Α / 01 / 2012 Ανακοίνωσης σε τοπική ημερήσια εφημερίδα και συγκεκριμένα από την 01 / 08 / 2012 μέχρι και τις 10 / 08 / 2012 καταληκτική ημερομηνία. Η διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ. 109.202Α / 01 / 2012 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου: ΑΡΣΙΣ, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη (από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.30 - 16.30).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση: ΑΡΣΙΣ, Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, ΤΚ. 54630 β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.arsis.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (http://www.asep.gr/), ε) στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου, Πυθαγόρα και Μαβίλη γωνία (κοντά στο ΙΚΑ Ευόσμου και στο τέρμα των λεωφορείων της Μενεμένης, τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2310 55 8505) και στα ΚΕΠ του Δήμου. στ) στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, Καραολή και Δημημτρίου 1 (ισόγειο), Τ.Κ. 56430, Σταυρούπολη, Ώρες: 08.00-13.00, στ) στο Δήμο Καλαμαριάς, Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρα, 3ος όροφος, Γραφείο Προγραμματισμού, Τηλ. 2313 314 072 ή -023,  η) στις διαθέσιμες ιστοσελίδες των συμπραττόντων φορέων.  ).Κάνε κλικ