Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ , ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργού Εργασίας ( η προηγούμενη είχε εκδοθεί πριν ένα μήνα ), οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από 1 Μαρτίου 2013 τα παρακάτω έντυπα :

  • Ε3. Αναγγελία πρόσληψης,
  • Ε4. Πίνακας προσωπικού,
  • Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,
  • Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,
  • Ε7. Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,
  • Ε8. Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης και
  • Ε9. Αίτηση για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.
Στην ίδια απόφαση ορίζεται μεταβατικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου 2012 έως 28 Φεβρουαρίου  2013 , κατά το οποίο οι εργοδότες μπορούν προαιρετικά να υποβάλουν  τα προαναφερθέντα έντυπα ηλεκτρονικά.
Υπόδειγμα των νέων εντύπων μπορείτε να βρείτε στο τέλος της απόφασης.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασηςμε Aριθ. πρωτ.: 17227/32/ 22-08-2012 εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου