Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ, ΠΙΕΡΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣΣΟΧ 40/2012 (ΚΙΛΚΙΣ) 

Τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων πλήρους απασχόλησης (3 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 3 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Κιλκίς.

Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012.  Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23410-24265.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ ΣΟΧ 41/2012 (ΠΙΕΡΙΑ) 

Τα  ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους απασχόλησης (2 στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 2 στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Πιερίας.
Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012 Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23510-31611 ,23530-22220. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

ΣΟΧ 42/2012 (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) 

Τα  ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων πλήρους απασχόλησης (6 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 8 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής.
Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012 Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23710-223472 ,23720-22221. 
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ ΣΟΧ 43/2012 (ΣΕΡΡΕΣ) 

Τα  ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους απασχόλησης ( 2 ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 2 ειδικότητας ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό Σερρών.
Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012 Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23210-51211.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 


ΣΟΧ 47/2012 (ΣΕΡΡΕΣ) 
Τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων (ΔΕ Διανομέων, Πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Κεντρικής Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (Μονάδας Διανομής Σερρών), που εδρεύει στο Νομό Σερρών 

Αποστολή αιτήσεων από  24-08-2012  έως και  03-09-2012. Για επιβεβαίωση των ημερομηνιών και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε 23210 59970.
Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ Προσοχή το έντυπο αίτησης που ζητούσαν μέχρι σήμερα σε παλαιότερες προκηρύξεις τα ΕΛΤΑ άλλαξε.Πλέον οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν με το έντυπο ΣΟΧ 2

Κατεβάστε
Το έντυπο αίτησης  ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.2  το από εδώ
Το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ - Ημ. Εκδ. 21/03/2012 από εδώ
Το Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ - Ημ. Εκδ. 09/07/2012 από εδώ

Κάνε κλικ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου