Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΑ ΚΡΗΤΗΣ - 36 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΟΧ 17/2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριάντα έξι (36) ατόμων, (18) ΔΕ Διανομέων και (8) ΔΕ Οδηγών πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας (8) μηνών και (10) ΔΕ Διανομέων μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας (8) μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων και Ρεθύμνου.

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΑ ΞΑΝΘΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - 25 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΣΟΧ 11α/2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαέξι (16) (13 ΔΕ Διανομέων και 2 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών) καθώς και (1 ΔΕ Οδηγό πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Ξάνθης και 'Εβρου.

ΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 25 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΣΟΧ 10/2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι πέντε (25) άτομα (9 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών) καθώς και (10 ΔΕ Οδηγών και 6 ΥΕ Διαμετακομιστών πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΟ Ι. Ναός του Αγίου Δημητρίου χτίστηκε στα μέσα του 5ου αιώνα (413), πάνω στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου, από τον έπαρχο του Ιλλυρικού Λεόντιο, ο οποίος θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια. Στο χώρο αυτό βρισκόταν το «στάδιο» όπου γίνονταν μονομαχικοί αγώνες. Σ’ αυτό το στάδιο μονομάχησε ο πιστός μαθητής του Αγίου Δημητρίου, Νέστορας, και κατατρόπωσε τον Λυαίο. Ολόκληρο το ισόγειο συγκρότημα του αρχαίου λουτρού, όπου ήταν φυλακισμένος ο Άγιος, διατηρήθηκε και διασκευάσθηκε σε κρύπτη του ναού, η οποία έγινε για αιώνες και παραμένει κέντρο λατρείας.

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ


"Nέα αρχή" υπόσχεται το ΙΚΑ στους εργοδότες που έχουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30.06.2017, με απαραίτητη ασφαλώς και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το σημερινό Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΑ (ΔΡΑΜΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΞΑΝΘΗ, ΡΟΔΟΠΗ, ΕΒΡΟΣ) - 16 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΟΧ 16/2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,δεκαέξι (16) άτομα ( 3 Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, και 13 Δ.Ε. Διανομέων), μερικής απασχόλησης ,για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Ταχυδρομικά Κατ/ματα των Ν. Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

ΕΛΤΑ ΣΕΡΡΩΝ - 3 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΟΧ 15/2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρία (3) άτομα ( 1 Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, και 2 Δ.Ε. Διανομέων), για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Ταχυδρομικά Κατ/ματα του Ν. Σερρών.

ΕΛΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - 11 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΟΧ 14/2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έντεκα (11) άτομα ( 3 Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης από τα οποία 2 πλήρους απασχόλησης και 1 μερικής απασχόλησης, και 8 Δ.Ε. Διανομέων από τα οποία 4 πλήρους απασχόλησης και 4 μερικής απασχόλησης), για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Ταχυδρομικά Κατ/ματα του Ν. Χαλκιδικής.

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΑ ΚΙΛΚΙΣ - 3 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΣΟΧ 13/2013


Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρία (3) άτομα Δ.Ε. Διανομέων από τα οποία 1 πλήρους απασχόλησης και 2 μερικής απασχόλησης, για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Ταχυδρομικά Κατ/ματα του Ν. Κιλκίς.

ΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 27 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΟΧ 12/2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι επτά (27) άτομα ( 18 Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης από τα οποία 6 πλήρους απασχόλησης και 12 μερικής απασχόλησης, και 9 Δ.Ε. Διανομέων από τα οποία 3 πλήρους απασχόλησης και 6 μερικής απασχόλησης), για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Ταχυδρομικά Κατ/ματα του Ν. Θεσ/νίκης.

ΕΛΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - 8 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΟΧ 2/2013


Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Δ/νση Δικτύου Λιανικής Αττικής, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οχτώ (8) άτομα Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα Καταστήματα ΕΛΤΑ, Σπάτων, Ραφήνας, Αυλώνα, Κορωπίου, Λαυρίου, Παιανίας και Μαρκόπουλου.

ΕΛΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - 7 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΟΧ 1/2013


Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Δ/νση Δικτύου Λιανικής Αττικής, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (7) ατόμων Δ.Ε. Διανομέων για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στα καταστήματα Καπανδριτίου, Ωρωπού και Λαυρίου.

ΕΛΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - 70 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΣΟΧ 3/2013

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Δ/νση Κέντρων Διαλογής Αττικής, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εβδομήντα (70) άτομα (33 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 37 ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΕΣ), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών στο Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου (Σπάτα).

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013
Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 02 Δεκεμβρίου 2013. 

Οι δικαιούχοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


Μέχρι και την Παρασκευή 11/10/2013θα συνεχιστεί  η υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΙΕΚ για το έτος κατάρτισης 2013-14. Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σύμφωνα με τη σχετική

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ Η ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΜΥ ΠΛΕΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την έναρξη της μηνιαίας απόδοσης ΦΜΥ αλλά και για την κοινή απόδοση ΦΜΥ και εισφορών ΙΚΑ έγιναν γνωστά τα παρακάτω:

Παρατήρηση επί του παρακρατούμενου φόρου ΦΜΥ:

Βάσει της παραγράφου 2, του αρθ.59 του Ν.2238/94 όπως  αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 64 του ν. 4170/2013 , ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες θα υποβάλλεται και θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Παρατήρηση επί των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ:

Όσον αφορά την απόδοση των εισφορών ΙΚΑ, επειδή δεν έχει υπογραφεί  ακόμα Κοινή Υπουργική απόφαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και  Υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, αναστέλλεται η  κοινή απόδοση ΦΜΥ και εισφορών ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή της  προαναφερθείσας απόφασης. Επομένως, η απόδοση των εισφορών ΙΚΑ θα 
συνεχίσει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2013


Ανακοίνωση Γ.Γ.Π.Σ. 
02-10-2013

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση Ε9 είτε έχουν οριστικοποιήσει περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 μέχρι και τις 27/09/2013, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση στον πίνακα των αγροτεμαχίων (πίνακας 2), δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δήλωσης Ε9.

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ BCA COLLEGE ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η μέση ελληνική οικογένεια και επιχείρηση, προσφέρει από κοινού, με το BCA College, τρεις υποτροφίες {μία για προπτυχιακές σπουδές (Bachelor’s) και δύο για μεταπτυχιακές σπουδές (Master’s)} για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, σε υποψήφιους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα