Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2013


Ανακοίνωση Γ.Γ.Π.Σ. 
02-10-2013

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση Ε9 είτε έχουν οριστικοποιήσει περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 μέχρι και τις 27/09/2013, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση στον πίνακα των αγροτεμαχίων (πίνακας 2), δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δήλωσης Ε9.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου