Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ


"Nέα αρχή" υπόσχεται το ΙΚΑ στους εργοδότες που έχουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30.06.2017, με απαραίτητη ασφαλώς και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το σημερινό Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. υπενθυμίζει στους εργοδότες που έχουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ότι παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσουν στην εξόφληση αυτών, με την ένταξή τους στη ρύθμιση "Νέας Αρχής" του Ν. 4152/2013, για κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως 31.12.2012.

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30.06.2017, με απαραίτητη ασφαλώς και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Ωστόσο, η άμεση υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς και η συντομότερη αποπληρωμή των οφειλών, δίνει στους εργοδότες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το μέγιστο δυνατό αριθμό μηνιαίων δόσεων, καθώς και από τη μέγιστη δυνατή έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής. Υπενθυμίζουμε, ότι για κάθε μήνα καθυστέρησης υπαγωγής στη ρύθμιση, μετά την 30.06.2013, οι δόσεις μειώνονται αντίστοιχα.

Παράλληλα, όσον αφορά σε οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 01.01.2013 έως 30.06.2013, αυτές θα ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Κατά συνέπεια, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εκτιμώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, καλεί όλους τους οφειλέτες του Ιδρύματος να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση στα αρμόδια υποκαταστήματα, προκειμένου να επωφεληθούν των ευνοϊκών διατάξεων για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δόσεων και των ιδιαίτερα σημαντικών εκπτώσεων, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυνατότητα που τους παρέχεται.

                                                                                                            ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
                                                                                                        ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου