Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

150 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ) ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ


To Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), προκήρυξε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ( 8 μηνών )  150 θέσεων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις και τις θέσεις ανά νομό:
 1. Νομός Αττικής
 2. Νομός Θεσσαλονίκης
 3. Νομός Μαγνησίας
 4. Νομός Δωδεκανήσου
 5. Νομός Φθιώτιδας
 6. Νομός Φωκίδας
 7. Νομός Ευβοίας
 8. Νομός Ροδόπης
 9. Νομός Χανιών
 10. Νομός Ιωαννίνων
 11. Νομός Αχαΐας
 12. Νομός Αιτωλοκαρνανίας
 13. Νομός Καστοριάς
 14. Νομός Κοζάνης
 15. Νομός Ηρακλείου
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :
1) Ε.Τ.Α.Α., Ενιαίες Υπηρεσίες, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρνη 22, τ.κ. 104 33, υπόψη κας Αρ. Βαρκάρη (τηλ. επικοινωνίας:210 5217 413, 414) , ή
2) Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, τμήμα Διοικητικού, Αχαρνών 27, τ.κ. 104 39- Αθήνα υπόψη κας Μ. Σωτηροπούλου (τηλ. επικοινωνίας : 210 8227 054, 8820 439), ή
3)Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, Σωκράτους 53, τ.κ. 104 31- Αθήνα υπόψη κας Ν. Γεωργακή , (τηλ. επικοινωνίας : 210- 5217415).

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης από εδώ.
Κατεβάστε τα αντίστοιχα παραρτήματα ΑΣΕΠ για Σ.Ο.Χ. , γλωσσομάθειας, γνώσης Η/Υ.


Κάνε κλικ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου