Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΟ 2012 - ΓΑΛΛΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προσδιορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35, παρ. 4 του Ν4024/2011, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα και Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ τίθενται σε διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού τους από 1-1-2012, οι φορείς:

α.- Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτείας τους

β.- Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Ενημέρωσης

γ.- Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες

δ.- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

ε.- Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

στ.- Οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ. Α΄ του Ν3429/2005 εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 30 εργαζόμενους.

Ο κατάλογος των φορέων δύναται να συμπληρωθεί με νεώτερη ΚΥΑ. Η ισχύς της Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Γάλλους εμπειρογνώμονες, που προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου