Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 31.341 ΘΕΣΕΙΣ


Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε την έναρξη της υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 188.000.000 ευρώ.

Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής των Δικαιούχων φορέων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας για την πρόσληψη 31.341 ανέργων με προϋπολογισμό 100.161.088 ευρώ. Εντός της επομένης εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων για την Περιφέρεια Αττικής και τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Δείτε αναλυτικά τις  εγκεκριμένες θέσεις ανα Περιφέρεια εδώ . Πληροφορίες για τους φορείς και τις προκηρύξεις των θέσεων μπορείτε να παίρνετε από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  μόλις φυσικά αρχίσει να ενημερώνεται , από την σελίδα που αφορά την Κοινωφελή Εργασία εδώ.
Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της άμεσης ανταπόκρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων που έχει η δυσχερής οικονομική συγκυρία στην οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών .

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι αφ’ ενός η άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο σε περιοχές και σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κίνδυνο φτώχειας και αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών με την παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα μέσω φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Μέσω των προγραμμάτων, της Κοινωφελούς εργασίας 57.400 συνολικά άνεργοι συμπολίτες  μας εξασφαλίζουν απασχόληση, που είναι και το ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής, για διάστημα 5 μηνών. Το επίδομα κοινωφελούς εργασίας ανέρχεται σε 625€ το μήνα. 

Στα Προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
  • έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας, όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών,
  •  δράσεις διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  •  υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ. 
  •  δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών.
Η πρόσληψη των ανέργων γίνεται από Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα κι εν γένει κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα), οι οποίοι έχουν συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με τους Φορείς Απασχόλησης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των ανέργων από ειδικές κοινωνικές ομάδες που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Μέσα από τη συνδυαστική μοριοδότηση που προβλέπεται με σειρά κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ενισχύεται και η αντικειμενική επιλογή των ωφελουμένων. 

Η πιστή τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών και η εξασφάλιση της πλήρους διαφάνειας στη 
διαδικασία επιλογής των δυνητικά ωφελουμένων θωρακίστηκε με: 

α) τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ με νομοθετική ρύθμιση που ανέλαβε την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων και το έλεγχο των πινάκων κατάταξης

β) τη συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δικαιούχων εκπροσώπου της κάθε Περιφέρειας

γ) τη σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς Ειδικής Ελεγκτικής Επιτροπής από ανώτατους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς για το έλεγχο –από άποψη σκοπιμότητας και νομιμότητας- των υποβληθέντων προτάσεων και του Πίνακα επιλογής Δικαιούχων 

δ) την υποχρέωση των Δικαιούχων για την άμεση Δημοσιοποίηση των προσλήψεων και την ενημέρωση του ΑΣΕΠ για τη σχετική έγκριση.

Επιπροσθέτως, μέσω των προγραμμάτων αυτών, δίδεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας διατηρώντας και επαυξάνοντας τις εργασιακές τους δεξιότητες.

Επιπλέον, το αμέσως επόμενο διάστημα, με γνώμονα πάντα την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ειδικότερα την πλήρη ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προκηρύσσει μια σειρά προγραμμάτων με στόχο την ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, χαρακτηριστικό στοιχείο των οποίων είναι η κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών φορέων και η ενεργός συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών για τις τοπικές αγορές εργασίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου