Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΤΑΣΑΝ ΤΙΣ 761.769 ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣτα 761.769 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Ιανουάριο. Από αυτά 329.274 είναι άνδρες (ποσοστό 43,22%) και 432.495 είναι γυναίκες (ποσοστό 56,78%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 4,26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,16% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 27,11% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,73%. 

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,90% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 36,41%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,52% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,17%. 

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,30% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,95% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,75%. 

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 269.235 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά –4.632 άτομα, ποσοστό –1,69% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 57,80% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 27,79% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 10,25% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 3,36% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, το 0,46% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,33% είναι λοιποί επιδοτούμενοι. 

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 43.856, μειωμένες κατά –1,66% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (44.596) και μειωμένες κατά –11,63% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011 (49.626). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 28.565 (αυξημένες κατά –1,80% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –6,29% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 21.503 (μειωμένες κατά –11,21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –15,77% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 20.326 (αυξημένες κατά 12,15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –10,10% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 50.068, το 42,95% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –4,23% από τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο (52.279) και μειωμένο κατά –10,61% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011 (56.011). 

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά –26.538 θέσεις εργασίας, έναντι –25.807 τον Δεκέμβριο και –28.995 τον Ιανουάριο του 2011. 

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Ιανουάριο του 2012. 

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για το μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε σε 761.769 άτομα. Από αυτά 306.084 (40,18%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 455.685 (59,82%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 35,22% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 19,92%. 

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 329.274 είναι άνδρες (ποσοστό 43,22%) και οι 432.495 είναι γυναίκες (ποσοστό 56,78%). 

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 481.139 άτομα (ποσοστό 63,16%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 206.488 άτομα (ποσοστό 27,11%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 74.142 άτομα (ποσοστό 9,73%). 

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 357.260 άτομα (ποσοστό 46,90%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 277.387 άτομα (ποσοστό 36,41%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 118.208 άτομα (ποσοστό 15,52%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.914 άτομα (ποσοστό 1,17%). 

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 703.115 άτομα (ποσοστό 92,30%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 45.301 άτομα (ποσοστό 5,95%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 13.353 άτομα (ποσοστό 1,75%). 

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Ιανουάριο 2011) καταγράφηκαν: 

  • Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 31.148 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 4,26%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (9,43%) και αύξηση κατά 72.211 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 10,47% από τον Ιανουάριο του 2011. 
  • Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 14.280 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 4,89%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (8,14%) και αύξηση κατά 59.084 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 23,92% από τον Ιανουάριο του 2011. 
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Ιανουάριο 2012 ανήλθε σε 185.151 άτομα, από τα οποία 36.058 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 149.093 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. 

Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Ιανουάριο ανέρχεται σε 269.235 άτομα. Από αυτά 155.611 (ποσοστό 57,80%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 74.825 (ποσοστό 27,79%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 27.600 (ποσοστό 10,25%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 9.059 (ποσοστό 3,36%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, 1.250 (ποσοστό 0,46%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και 890 (ποσοστό 0,33%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 244.267 άτομα. 

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Ιανουάριο 2011) καταγράφηκαν: 

  • Μείωση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά –4.632 άτομα και αύξηση κατά 10.950 άτομα από τον Ιανουάριο του 2011. 
  • Μείωση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά –6.638 άτομα και αύξηση κατά 11.726 άτομα από τον Ιανουάριο του 2011. 
  • Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 2.006 άτομα και μείωση κατά –776 άτομα από τον Ιανουάριο του 2011. 
  • Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά –4.316 άτομα και αύξηση κατά 8.746 άτομα από τον Ιανουάριο του 2011. 
Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Ιανουάριο ανέρχονται σε 43.856, μειωμένες κατά –1,66% από τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο (44.596) και μειωμένες κατά –11,63% σχετικά με τον Ιανουάριο του 2011 (49.626). 

Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιανουάριο ανέρχονται σε 28.565, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά 505 άτομα. 

Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Ιανουάριο ανέρχονται σε 21.503, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά –2.716 άτομα. 

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 50.068, το 42,95% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –4,23% από τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο (52.279) και μειωμένο κατά –10,61% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011 (56.011). 

Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το μήνα Ιανουάριο ανέρχονται σε 20.326 μειωμένες κατά -10,10% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011 (22.610) και αυξημένες κατά 12,15% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο (18.124). 

Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ 
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε –26.538 έναντι –25.807 τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο και –28.995 τον Ιανουάριο του 2011. 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου