Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΗ 12 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑΟ ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δώδεκα εκτάκτων ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισμένου  χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του σταθμού.

Αιτήσεις μπορούν μα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από  29/02/2012 έως 06/03/2012 στη γραμματεία του σταθμού.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου