Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ 151 ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ


Σύμφωνα με σημερινή εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2011 θα πρέπει οι 151φορείς που περιλαμβάνονται στην εν λόγο εγκύκλιο να υποβάλλουν στην Γενική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών λίστα με το πλεονάζον προσωπικό.

H αναζήτηση του πλεονάζοντος προσωπικού σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα πρέπει να γίνει   κατ’ αρχήν μεταξύ όσων έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχουν φθάσει σε συντάξιμη ηλικία και έχουν χαμηλά τυπικά προσόντα (κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ). Πέραν αυτών τυχόν πλεονάζον  προσωπικό μπορεί να αναζητηθεί κατά προτεραιότητα μεταξύ εργαζομένων γενικών διοικητικών καθηκόντων, εργαζομένων σε τμήματα διοικητικής μέριμνας, γραμματειακής υποστήριξης κ.ο.κ.

Σε δεύτερη φάση, εάν κάποιος φορέας  απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζομένους,τότε  το σύνολο των υπολοίπων εργαζομένων τίθεται σε διαδικασία αξιολόγησης με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων που θα προσληφθούν με ευθύνη του φορέα και θα τελούν υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π.. Η πρόσληψη των εξωτερικών συμβούλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από τη λήψη της παρούσης και το πόρισμα των εργασιών τους να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών το πολύ.

Η αξιολόγηση θα διερευνά την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού με βάση τα διεθνώς ισχύοντα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του φορέα. Η αξιολόγηση θα οδηγεί στην διαπίστωση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού που θα ενταχθεί και αυτό  στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.


Δείτε την εγκύκλιο και τους 151 φορείς εδώ
 

Κάνε κλικ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου