Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ


Ένα δεκαήμερο έχουν ακόμη στην διάθεση τους όσοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ δεν έχουν απογραφεί ακόμη στα υποκαταστήματα των τραπεζών από τις οποίες λαμβάνουν τη σύνταξή τους προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους. Η διαδικασία της ταυτοποίησης θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ειδικά για το 2011 η διαδικασία  ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2011 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-09-2011.


Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ που δεν θα έχουν απογραφεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δεν θα λάβουν τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2011, καθώς και των επόμενων μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκ νέου έναρξη καταβολής της σύνταξής τους, είναι η απογραφή τους.
Για να ταυτοποιηθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ προσέρχονται αυτοπροσώπως στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, επιδεικνύοντας:
  1. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 
  2. Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων                  
Επισημαίνεται ότι εάν στο Ενημερωτικό Σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) στο δεξιό άνω άκρο του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει:
  • Εάν έχουν ΑΜΚΑ, να τον προσκομίσουν στην Τράπεζα.
  • Εάν δεν έχουν ΑΜΚΑ, να φροντίσουν για την έκδοσή του, πριν από την προσέλευσή τους για την απογραφή τους στις τράπεζες όπου και θα πρέπει να το συνυποβάλλουν. Ο προσωπικός αριθμός ΑΜΚΑ μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα γραφεία ΑΜΚΑ των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συνταξιούχου, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση -θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής- να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου και όχι στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή του.

Διαβάστε  για το ίδιο θέμα και εδώ.

Κάνε κλικ

1 σχόλιο: