Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Άντε να το δούμε και αυτό , σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα δημοσιεύονται πλέον στην σελίδα του Υπουργείου τα ονόματα όσων οι οφειλές τους υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ  και εφόσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
                                                                                                                                                                        Στα στοιχεία της δημοσιοποίησης περιλαμβάνονται :
1. Για φυσικά πρόσωπα: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, βασική οφειλή (Δ.Ο.Υ. /ΤΕΛΩΝΕΙΑ), συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.

2. Για νομικά πρόσωπα: ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή (Δ.Ο.Υ. /ΤΕΛΩΝΕΙΑ), συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.

3. Ειδικά για τους ανηλίκους: αναγράφονται μόνο τα αρχικά του επωνύμου, του ονόματος, του ονόματος του πατέρα, του ονόματος της μητέρας, βασική οφειλή (Δ.Ο.Υ. /ΤΕΛΩΝΕΙΑ), συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού, καθώς και η ένδειξη «ανήλικος» στις παρατηρήσεις, μη αναγραφομένου του ΑΦΜ.

4. Στις περιπτώσεις αποβιωσάντων οφειλετών: προστίθεται η ένδειξη «κληρονόμοι» πριν το ονοματεπώνυμο των αποβιωσάντων.

Εξαιρούνται της δημοσίευσης στοιχείων :
α) οι οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, για όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση ή η ρύθμιση και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους ισχύος τους,
β) οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση.
Η κατάσταση δημοσιοποιούμενων οφειλών επικαιροποιείται στο σύνολό της ανά τρίμηνο.Άρση  ή διόρθωση δημοσιοποίησης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση τμήματος ή όλης της δημοσιοποιημένης οφειλής, λόγω μερικής ή ολικής εξόφλησης, μερικής ή ολικής υπαγωγής του στις εξαιρέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο που τελικά μεταβάλλει τη συνολική του οφειλή.Σε αυτήν την περίπτωση Η Γ.Γ.Π.Σ. αντλεί εκ νέου συνολικά στοιχεία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και εφόσον πράγματι συνολικά μεταβάλλεται το ποσό, προβαίνει στην άρση /διόρθωσή του.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης Πολ. 1185/01-09-11 εδώ.


Κάνε κλικ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου