Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΟΥΣ 693.329 ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Στα 693.329 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Αύγουστο. Από αυτά 282.935 είναι άνδρες (ποσοστό 40,81%) και 410.394 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,19%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά –0,90% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Η μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων κατά –0,90% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παράλληλα με τη μείωση των καταγγελιών και λήξεων συμβάσεων εργασίας κατά –8,51% και των αναγγελιών πρόσληψης κατά  -4,21%, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010  είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν κατά τον μήνα Αύγουστο.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το (62,63%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το (28,23%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το (9,14)%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το (45,28%)  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το (34,61%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το (18,92%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το (1,20%).
Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το (93,42%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το (5,35%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το (1,23%).
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 212.297 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 6.763 άτομα, ποσοστό 3,29% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 83,84% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 5,72% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, το 5,39% είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το 3,17% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, και το 1,45% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 50.443, μειωμένες κατά –38,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (81.773) και κατά –4,21% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (52.660). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 17.276 (μειωμένες κατά –27,98% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –5,21% σε σχέση με τον Αύγουστο 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 18.779 (μειωμένες κατά      –40,44% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -11,36% σε σχέση με τον Αύγουστο 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.564 (μειωμένες κατά –11,55% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –11,10% σε σχέση με τον Αύγουστο 2010). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 36.055, το 52,08% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –35,06% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (55.520) και μειωμένο κατά –8,51% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (39.410).
Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά –8.176 θέσεις εργασίας, έναντι 743 τον Ιούλιο και –12.130 τον Αύγουστο του 2010.
Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον μήνα  Αύγουστο του 2011.

Α.        ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1       ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Αύγουστο 2011 ανήλθε σε 693.329 άτομα. Από αυτά 262.527 (37,86%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 430.802 (62,14%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 36,00% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 20,49%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 282.935 είναι άνδρες (ποσοστό 40,81%) και οι 410.394 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,19%).
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 434.230 άτομα, (ποσοστό 62,63%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 195.711 άτομα, (ποσοστό 28,23%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 63.388 άτομα (ποσοστό  9,14)%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 313.940 άτομα, (ποσοστό 45,28%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 239.928 άτομα, (ποσοστό 34,61%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 131.159 άτομα, (ποσοστό 18,92%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.302 άτομα, (ποσοστό 1,20%).
Στους Έλληνες Υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 647.715 άτομα, (ποσοστό 93,42%), στους Υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 37.077 άτομα, (ποσοστό 5,35%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 8.537 άτομα, (ποσοστό 1,23%).
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούλιο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Αύγουστο 2010) καταγράφηκαν:
  •  Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  –6.329 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή –0,90% με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-7,72%) και αύξηση κατά 124.107 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 21,80% από τον Αύγουστο του 2010.
  •   Μείωση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά –5.397 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -2,01% με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-8,23%) και αύξηση κατά 72.152 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 37,90% από τον Αύγουστο του 2010.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Αύγουστο 2011 ανήλθε σε 69.976 άτομα, από τα οποία 34.259 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 35.717 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Α.2       ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Αύγουστο  ανέρχεται σε 212.297 άτομα. Από αυτά 177.990 (ποσοστό 83,84%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 12.133 (ποσοστό 5,72%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, 11.438 (ποσοστό 5,39%) είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, 6.724 (ποσοστό 3,17%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 3.079 (ποσοστό 1,45%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων και 933 (ποσοστό 0,44%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  186.354 άτομα.
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιούλιο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους ( Αύγουστο 2010) καταγράφηκαν:
  • Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 6.723 άτομα και αύξηση κατά 20.644 άτομα από τον Αύγουστο του 2010. 
  • Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 7.452 άτομα και αύξηση κατά 19.786 άτομα από τον Αύγουστο του 2010. 
  • Μείωση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  -689 άτομα και αύξηση κατά 858 άτομα από τον Αύγουστο του 2010. 
  •  Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 11.612 άτομα και αύξηση κατά 18.761 άτομα από τον Αύγουστο του 2010. 
Β.        ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1       ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 50.443, μειωμένες κατά –38,31% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (81.773) και μειωμένες κατά –4,21% σχετικά με τον Αύγουστο του 2010 (52.660).
Β.2       ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 17.276, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά –6.712 άτομα.

Β.3       ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Αύγουστο ανέρχονται σε 18.779, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά –12.753 άτομα.  
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 36.055, το 52,08% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –35,06% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (55.520) και  μειωμένο κατά –8,51% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (39.410).

Β.4       ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα  Αύγουστο  ανέρχονται σε 22.564 μειωμένες κατά –11,10% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (25.380) και  μειωμένες κατά –11,55% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (25.510). 
Β.5       ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - ανέρχονται σε –8.176 έναντι 743 τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο και –12.130 τον Αύγουστο του 2010.
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου