Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Η επιδότηση αγοράς - ανέγερσης κατοικίας σε προβληματικές περιοχές ήταν ένα κίνητρο που είχε θεσπιστεί  ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να μένουν στις Υπηρεσίες που διορίσθηκαν και μετά την πρώτη πενταετία από τον διορισμό τους.Ουσιαστικά σε όποιον υπάλληλο δεχόταν να συνεχίσει να εργάζεται σε προβληματική περιοχή για μία ακόμη δεκαετία  και είχε σκοπό να αγοράσει ή να ανεγείρει κατοικία στην περιοχή αυτή, του κατέβαλλε το δημόσιο το 40 % της αντικειμενικής αξίας ως επιδότηση .
Το παραπάνω μέτρο ίσχυε από το 1991, συγκεκριμένα θεσπίστηκε  με το άρθρο 64 του Ν. 1943/1991 με σκοπό να ανακόψει τις αιτήσεις μετάθεσης των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι δεν είχαν διορισθεί στην έδρα του τόπου κατοικίας τους , και  μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας  προσπαθούσαν να φύγουν από τις προβληματικές περιοχές με μετάθεση ή μετάταξη με αποτέλεσμα οι εκεί υπηρεσίες να μένουν χωρίς το απαραίτητο προσωπικό.

Όλα αυτά βέβαια είναι πλέον παρελθόν γιατί με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.4002/2011 καταργήθηκε η επιδότηση και έτσι όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. 

Με εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Φίλιππου Σαχινίδη γίνεται γνωστό ότι η καταβολή της προαναφερόμενης επιδότησης διακόπτεται ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου στην υπηρεσία της προβληματικής περιοχής όπου υπηρετεί. Επίσης  για λόγους χρηστής διοίκησης οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 22 Αυγούστου 2011 θα κριθούν με το ισχύων νομικό καθεστώς κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης .

Δείτε την εγκύκλιο για την κατάργηση επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου