Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ - ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 07-09-2011 Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που προέκυψε με κάποιους υποψηφίους οι οποίοι δεν είχαν οριστικοποιήσει τα μηχανογραφικά τους δελτία,  το Υπουργείο Παιδείας έδωσε δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να οριστικοποιήσουν το προαναφερθέντα δελτία να το πράξουν μέχρι τις 07-09-2011


Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει να απευθυνθούν με έγγραφο αίτημα τους στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων από 1 Σεπτεμβρίου 2011 έως και 7 Σεπτεμβρίου 2011. Στο αίτημά τους θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να οριστικοποιηθεί το τελευταίο χρονολογικά, συμπληρωμένο μηχανογραφικό δελτίο που συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επισημαίνεται ότι πέραν αυτής της διαδικασίας καμία άλλη δυνατότητα δεν θα υπάρξει, καθώς έχουν ήδη καθορισθεί και οι ημερομηνίες εγγραφής των εισαγομένων από 12 Σεπτεμβρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου