Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 24 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (24 ΜΗΝΕΣ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ - ΕΩΣ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣΤο Κέντρο Εργάνη υλοποιεί ως δικαιούχος σε συνεργασία με το Δήμο Νεάπολης - Συκεών, το έργο«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ», όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο του Ε.Υ.Δ. Ε. Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ", το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αφορά στην λειτουργία 6 κοινωνικών δομών στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομές Παροχής Σίτισης, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Κοινωνικό.Φαρμακείο, Δημοτικό Λαχανόκηπο και Τράπεζα Χρόνου.

Για τη λειτουργία των δομών αυτών το Κέντρο Εργάνη προτίθεται να προσλάβει 24 άνεργους/ες νέους/ες κάτω των 30 ετών, που θα απασχοληθούν στις Κοινωνικές Δομές για 24 μήνες με σύμβαση εξαρτημένης εργασία ορισμένου χρόνου και πλήρους απασχόλησης.

Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν ανά δομή έχουν ως εξής:
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο: 1 διοικητικό στέλεχος, 3 άτομα στελέχη τροφοδοσίας και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  • Δομές παροχής σίτισης: 1 διοικητικό στέλεχος, 2 άτομα καθαριότητας, 3 άτομα στελέχη κουζίνας και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  •  Κοινωνικό Φαρμακείο: 2 άτομα με ειδικότητα φαρμακοποιού και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  • Δημοτικός.Λαχανόκηπος: 1 γεωπόνο για την υποστήριξη – συμβουλευτική των ωφελουμένων, 1 επιστάτη/τρια του αγροκτήματος και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  • Τράπεζα Χρόνου: 3 άτομα διοικητικό προσωπικό και 1 κοινωνικό/ή λειτουργό.
  • Γραφείο Διαμεσολάβησης: 2 στελέχη με ειδικότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για τις θέσεις αυτές μπορούν από τις 11 έως και τις 27 Δεκεμβρίου 2012 να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με συστημένη επιστολή στην έδρα του Κέντρου Εργάνη, οδός Καραβαγγέλη 1, 56625 Συκιές, Θεσσαλονίκη. Οι αιτήσεις αλλά και πληροφόρηση σχετικά με τις απαιτήσεις όλων των θέσεων, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του Κέντρου www.ergani.gr.

Δείτε: 
Το έντυπο της αίτησης εδώ 
Την περίληψη της προκήρυξης εδώ
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου