Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος παρατείνεται η καταβολή της πρώτης δόσης για όσους δεν έχουν λάβει την ειδοποίηση για τους ημιυπαίθριους χώρους . Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι προϊστάμενοι των πολεοδομικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν θέμα τήρησης των προθεσμιών για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν προ της 1/1/2011, καλούνται να παρατείνουν τη σχετική προθεσμία με αιτιολογημένη πράξη τους. Η πράξη αυτή πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως 10/5/2011.
Η πολεοδομική υπηρεσία με εισήγησή της καταγράφει τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν και προτείνει τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του ελέγχου και του υπολογισμού του ειδικού προστίμου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω πράξης.

Μετά την ανωτέρω παράταση της προθεσμίας η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπάνω παράταση αφορά μόνο αυτούς που δεν έχουν λάβει ειδοποιήσεις και όχι το σύνολο των υπόχρεων οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28-04-2011.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης  εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου