Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ

Εκτός απροόπτου πάντα... 
Πρέπει να προηγηθεί η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. 

Όπως η διάταξη διατυπώνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή.

IX) Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1

1. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2963/54 (Α΄, 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισφορά 0,75% επί των ημερομισθίων και μισθών των εργαζομένων υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1 Νοεμβρίου 2012.

2. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 678/1977 (Α΄,246) και του εδάφιου Γ του άρθρου 7 του ν.3144/2003 (Α΄,111) εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1 Νοεμβρίου 2012.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου