Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Σ/2012

Καλή επιτυχία!
Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) τα αποτελέσματα που αφορούν την πλήρωση εβδομήντα επτά (77) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στα πλαίσια της προκήρυξης 2Σ/2012 (ΦΕΚ 2/Τ. Α.Σ.Ε.Π./16.11.2012).

Οι πίνακες επιλεγέντων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Πίνακες κατάταξης

1. Αλφαβητικός πίνακας αποκλειόμενων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
2. Αποτελέσματα Κατηγορίας ΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου