Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης.και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) διοργανώνει για το τρέχον έτος προγράμματα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης (ν. 1077/80), τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους και εποχιακά άνεργους εμπειροτέχνες.


Τα προγράμματα Κατάρτισης. – Μετεκπαίδευσης επικεντρώνονται στην τελειοποίηση και συστηματοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων του τουριστικού τομέα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό.

Τα τμήματα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης, τα οποία θα υλοποιηθούν από τον ΟΤΕΚ απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του Τουρισμού. Οι απόφοιτοι των τμημάτων Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης του ΟΤΕΚ αποκτούν υπαλληλική ιδιότητα και παίρνουν επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 25-01-2013


Κατεβάστε 
  • Το πληροφοριακό έντυπο του προγράμματος από εδώ
  •  Το έντυπο της αίτησης από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου