Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


Από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, Εργατών - Εργατριών Καθαριότητας, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Οδηγών Απορριμματοφόρων και Οδηγών Ρυμουλκών Οχημάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2011. 

Αναλυτικά οι πίνακες ανά κατηγορία :


Αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων Εργατών / τριών Καθαριότητας.

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων Εργατών / τριών Καθαριότητας βάσει μορίων.

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων Μηχανικών Αυτοκινήτων βάσει μορίων.

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων Οδηγών Απορριμματοφόρων βάσει μορίων.

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων Οδηγών Ρυμουλκών Οχημάτων βάσει μορίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου