Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 912 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΩΝ)Νέα προκήρυξη Δήμου Θεσσαλονίκης 2013 δείτε εδώ  
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννιακοσίων δώδεκα  ( 912) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών,  σε διάφορες ειδικότητες για την  κάλυψη εποχικών αναγκών.
 Δείτε τους πίνακες κατάταξης εδώ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε   ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη Διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1Α , Τ.Κ. 54 640, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την  στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου υπόψιν Κας Αικατερίνης Ματλά ( τηλ. επικοινωνίας 2310 877128) .

 Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ2 σχόλια: