Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31-05-2011 ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΩΣ 30-09-2011 ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την παρακάτω ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μέχρι 31-05-2011 στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών προσώπων και μέχρι 30-09-2011 στις δηλώσεις Ειδικού Φόρου επί των ακινήτων. 
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης :


Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2011, λήγει την 31η Μαΐου 2011, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ του υπόχρεου Νομικού Προσώπου.
Επίσης, λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν  στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων με το ν. 3943/3-3-2011, ως προθεσμία υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2011 ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2011 λόγω της συνυποβολής με αυτήν παραστατικών που εκδίδονται και στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου  του ΑΦΜ του υπόχρεου Νομικού Προσώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου