Τρίτη 3 Μαΐου 2011

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων ως εξής :

Μισθωτοί συνταξιούχοι :Εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ. :

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 Μαΐου  2011.

Ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ. :

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 Μαΐου  2011.


Συγκεντρωτικές καταστάσεις 
Επίσης παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2010, ως ακολούθως:
  • · Μέχρι την 20η  Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
  • · Μέχρι την 23η  Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
  • · Μέχρι την 27η  Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
  • · Μέχρι την 30η  Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου