Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ 1,4 % ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2011


Η μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά –1,4%, η μείωση  των νέων αιτήσεων για  επιδότηση κατά –29%, η μείωση των απολύσεων κατά -13% και η αύξηση των προσλήψεων  κατά 37% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν κατά τον μήνα Απρίλιο.
 Στα 704.818 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Απρίλιο. Από αυτά 311.430 είναι άνδρες (ποσοστό 44,19%) και 393.388 είναι γυναίκες (ποσοστό 55,81%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά –1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το (62,49%)  των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το (28,02%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το (9,48)%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το (45,87%)  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το (38,99%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το (13,86%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το (1,29%).
Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το (92,01%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το (6,51%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το (1,48%).
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 283.995 άτομα και εμφανίζεται μειωμένος κατά 21.957 άτομα, ποσοστό –7,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ΜάρτιοΑπό   το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 64,07% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 19,73% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 8,86% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι και το 7,03% είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 71.655, αυξημένες κατά 37% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (52.332).  Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 19.292 (μειωμένες κατά –17,25% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 16.019 (μειωμένες κατά –7,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 18.801 (μειωμένες κατά –1,46% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 35.311, το 45,37% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.  Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο     κατά –13% από τον προηγούμενο μήνα  Μάρτιο (40.672).
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 17.543 έναντι –7.419 τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο.  
Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΟΑΕΔ  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου