Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Α.Ε. , ΕΠΕ, Κ.Λ.Π.)


Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, παρατείνεται έως και τις 31 Μαΐου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Κ.Λ.Π.) του Κ.Φ.Ε.. Η προθεσμία αυτή ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου