Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2011


Επιπλέον οδηγίες και διευκρινίσεις έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών , στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011.Ειδικότερα παρέχονται οδηγίες .και διευκρινίσεις τόσο για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων όσο και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων  αυτών για τα ακόλουθα θέματα :
 •  Επικαλούμενα έτη για την ανάλωση κεφαλαίου.
 •  Διαφορά τεκμαρτών – λογιστικών κερδών.
 •  Προσδιορισμός κεφαλαίου.
 •  Τεκμαρτή δαπάνη κύριας κατοικίας.
 •  Εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις.
 •  Εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις.
 •  Αποζημιώσεις.
 •  Κοινοί λογαριασμοί.
 •  Κάτοικοι εξωτερικού.
 •  Κάλυψη του εμβάσματος με επαναπατριζόμενα κεφάλαια.
 • Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που υπήρχαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο τέλος του έτους 1999.
 • Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από λίστες γάμου.
 • Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από πώληση μετοχών. 
 • Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από ρευστοποίηση ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. 
 • Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από λήψη δανείων. 
 • Αντιμετώπιση των εμβασμάτων σε περίπτωση εξαγωγής και εισαγωγής. 
 • Αντιμετώπιση των εμβασμάτων σε περίπτωση συνδικαιούχων.
 • Αντιμετώπιση των .εμβασμάτων με εισαγωγή κεφαλαίων που δεν ευρωποιήθηκαν ή δραχμοποιήθηκαν.
 • Αντιμετώπιση των εμβασμάτων που προέρχονται από μερίσματα πλοίων του ν.27/1975.
 • Αντιμετώπιση των εμβασμάτων για υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αντιμετώπιση των εμβασμάτων για το αλλοδαπό προσωπικό των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967 το οποίο δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Αντιμετώπιση των εμπορικών εμβασμάτων. 
 • Σε περίπτωση εμβάσματος από παιδί που κατοικεί στο εξωτερικό.
 • Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά από εκπρόθεσμες δωρεές, γονικές παροχές.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΠΟΛ.1033/21-2-2013 εδώ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου