Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2013Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1029/15.2.2013 με θέμα "Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013. Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 "ορίζονται τα παρακάτω:
1. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων .φυσικών προσώπων έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.


2. Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

3. Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

4. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2013.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου