Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναλυτικές οδηγίες για όσους υπαλλήλους ΔΕ Διοικητικών καθηκόντων  έχουν καταργηθεί οι θέσεις τους και ως εκ τούτου βρίσκονται σε διαθεσιμότητα  και επιθυμούν να μεταταγούν σε υπηρεσίες με κενές θέσεις. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι 13-03-2013 να υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική θέση , στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς . στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν κατά σειρά προτίμησης.Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων, όπως έχουν ανακοινωθεί στην υπ’αριθμ. 1/2013 Ανακοίνωση (ΦΕΚ 386/Β/2013).Δείτε .ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου  με αριθμ.πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/1/οικ.5724 / 25-2-2013 εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου