Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. & ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ορίζει ότι μέχρι τις 30/08/2013 θα πρέπει να απογραφεί το προσωπικό όλων των Ν.Π.Ι.Δ. και των δημοτικών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου από την διαδικασία αυτή εξαιρείτε το προσωπικό των Δ.Ε.Κ.Ο που υπάγονται στο κεφάλαιο Β’ του Ν.3429/2005 . 

Τα στοιχεία που θα καταγραφούν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασιακή σχέση του κάθε υπαλλήλου, ημερομηνία πρόσληψης στο φορέα, κατηγορία εκπαίδευσης, προϋπηρεσία.

Σε δεύτερο χρόνο μετά την απογραφή και όταν ενεργοποιηθούν οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για τα Ν.Π.Ι.Δ τότε θα γίνει και μαζική καταχώριση (upload) του επικαιροποιημένου αρχείου των εργαζομένων στην εν λόγο εφαρμογή.

Κατεβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο από εδώ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου