Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 22/2013

Καλή επιτυχία!
Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης ΕΛΤΑ ΣΟΧ 22/2013 αφορούν  θέσεις στους νομούς Λάρισας & Μαγνησίας.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά κωδικό θέσης παρακάτω:

 • Πίνακας κατάταξης Διανομέων κωδ.θέσης 111 εδώ
 • Πίνακας κατάταξης Διανομέων κωδ.θέσης 121 εδώ
 • Πίνακας κατάταξης Διανομέων κωδ.θέσης 122 εδώ
 • Πίνακας κατάταξης Διανομέων κωδ.θέσης 123 εδώ
 • Πίνακας κατάταξης Εσωτ. Εκμετάλλευσης κωδ.θέσης 211 εδώ
 • Πίνακας κατάταξης Εσωτ. Εκμετάλλευσης κωδ.θέσης 221 εδώ
 • Πίνακας κατάταξης Εσωτ. Εκμετάλλευσης κωδ.θέσης 222 εδώ
 • Πίνακας κατάταξης Εσωτ. Εκμετάλλευσης κωδ.θέσης 223 εδώ
 • Πίνακας απορριφθέντων Διανομέων  της ΣΟΧ 22/2013 εδώ
 • Πίνακας απορριφθέντων Εσωτ. Εκμετάλλευσης της ΣΟΧ 22/2013 εδώ

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου